Terug naar overzicht

€ 10 mln. subsidie voor innovatief MKB

De provincie Zuid-Holland stelt bijna € 10 mln. subsidie beschikbaar voor innovatieve ondernemers die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselveiligheid, Safety & Security, en het voorkomen van milieuschade. Met deze subsidie stimuleert de provincie innovaties in het MKB die tot nieuwe producten en diensten leiden en bijdragen aan een duurzame en innovatieve economie voor de regio. Van de € 10 mln. neemt het ministerie van Economische Zaken de helft voor haar rekening.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra maakte de nieuwe regeling woensdag 15 maart bekend tijdens een informatiebijeenkomst voor innovatieve MKB’ers op het provinciehuis. “We stellen dit jaar meer geld beschikbaar voor het innovatief MKB”, zegt Bom-Lemstra.

Kennis vermarkten, op zoek gaan naar nieuwe producten en diensten, het verbeteren en verduurzamen van productieprocessen, kruisbestuiving tot stand brengen tussen de verschillende topsectoren: het zijn allemaal zaken die onze economie kunnen vernieuwen.

 

Aanvragen subsidieregeling

De subsidieregeling onderscheidt 3 typen van aanvragen: een innovatie-adviesproject, een haalbaarheidsproject of een R&D-samenwerkingsproject. Hieronder vindt u een uitleg over de verschillende typen:

  • Innovatie-adviesprojecten (met maximaal € 10.000 subsidie en maximaal 50% subsidie van de projectkosten) hebben betrekking op een MKB-ondernemer die een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie inschakelt bij de beantwoording van een kennisvraag. De vraag gaat over nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
  • Haalbaarheidsproject (met maximaal € 25.000 subsidie en maximaal 40% subsidie van de projectkosten) moeten de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart brengen.
  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein met maximaal € 200.000 subsidie en groot met maximaal € 350.000 subsidie waarbij bij beide maximaal 35% van de projectkosten) richten zich op 2 of meer MKB-ondernemingen die samenwerken en gezamenlijk de lasten en het risico dragen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan.

De aanvraag voor een innovatie-adviesproject of een haalbaarheidsproject kan worden ingediend vanaf 11 april 2017 09.00 uur tot en met 7 september 2017 17.00 uur. Er is € 3 mln. beschikbaar en het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe wordt toegepast en mogelijk een loting.

 

€ 10 mln. subsidie voor innovatief MKB

 

Voor het instrument R&D-samenwerkingsproject kan de aanvraag vanaf 3 juli 2017 09.00 uur tot en met 7 september 2017 17.00 uur worden ingediend. Een externe deskundigencommissie beoordeelt deze aanvragen na 7 september. Er is € 6,9 mln. beschikbaar. MKB-ondernemingen kunnen per jaar maximaal 1 innovatie-adviesproject of 1 haalbaarheidsproject gehonoreerd krijgen. Daarnaast kan een MKB-ondernemer per jaar maximaal 1 R&D-samenwerkingsproject gehonoreerd krijgen.

InnovationQuarter kan MKB-ondernemers ondersteunen bij het nader uitwerken van een R&D-projectvoorstel en/of het vinden van partners.

 

Wijziging regeling en informatie

De subsidieregeling is op een aantal punten gewijzigd. In de toelichting bij de regeling vindt u meer uitleg. Aanvragen kunnen vanaf de bovengenoemde data via het E-formulier worden ingediend, via deze website te vinden. Voor al deze informatie en meer kunt u terecht op: www.pzh.nl/mitzh

Ook kunnen ondernemers voor vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen van een innovatie-adviesproject of een haalbaarheidsproject of een R&D-samenwerkingsprojecten terecht bij het Klant Contact Centrum van de Provincie Zuid-Holland: 070 – 441 66 22.