Terug naar overzicht

DeNoize test, in samenwerking met Schiphol, technologie in ramen die geluidsoverlast vermindert in woning

Een wereldprimeur in Zwanenburg: Start-up DeNoize gaat slimme geluidswerende ramen testen in een woning in Zwanenburg. Het bedrijf doet een maand lang onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe technologie om geluidsoverlast te verminderen, met name in de omgeving van luchthavens.

Ongeveer drie kwart van het geluid dat mensen binnenshuis ervaren, komt een woning binnen via het raam.
Eerder onderzoek in het lab wijst uit dat DeNoize technologie het grootste deel van buitengeluiden kan tegenhouden, zoals dat van een vliegtuig dat overvliegt, een vrachtwagen of een trein die langsrijdt. De slimme ramen behouden geluiden die mensen als positief ervaren, zoals vogelgeluiden. De technologie kan gezien worden als active noise cancelling headphones voor een gebouw.

Onderzoek met verschillende ramen

Tijdens het onderzoek in Zwanenburg worden geluidsmetingen gedaan in een bestaande woning met verschillende soorten ramen, namelijk de bestaande ramen, extra geïsoleerde ramen zoals dikker glas en de bestaande ramen met DeNoize technologie daarin. Onderzocht wordt in welke mate geluidsoverlast verminderd kan worden door een combinatie van metingen met daadwerkelijke en nagebootste omgevings- en vliegtuiggeluiden.

“Deze pilot is een belangrijke stap voor ons bedrijf. We verwachten veel data in de praktijk te verzamelen, die ons inzicht geeft in hoe we geluid zoveel mogelijk buiten kunnen houden met onze technologie. Deze inzichten leiden straks tot een betere leefomgeving rondom Schiphol.” aldus Aman Jindal, CEO van DeNoize.

Geluidsbeleving van omwonenden Schiphol

DeNoize deed eerder onderzoek naar gewenste geluidsbeleving van onder andere omwonenden van Schiphol. Deelnemers konden in het onderzoek hun ideale ‘soundscape’ ontwikkelen op basis van hun bestaande woonruimte, onder meer door aan te geven welke geluiden zij idealiter wel of niet horen. Op basis van deze inzichten heeft DeNoize hun technologie verder ontwikkeld, waardoor het prototype nu in de praktijk getest kan worden. In het onderzoek gaven omwonenden aan dat zij de technologie van DeNoize zien als potentiële oplossing voor de geluidsoverlast die zij ervaren.

Steun van Stichtingleefomgeving Schiphol en Royal Schiphol Group

DeNoize wordt ondersteund door Stichting Leefomgeving Schiphol en Royal Schiphol Group. Beide partijen zien potentie in de technologie. De slimme ramen zijn een mogelijkheid om in de toekomst geluidshinder te beperken.

“We ondersteunen DeNoize financieel met een innovatiesubsidie, zodat er onder andere pilots kunnen worden uitgevoerd. Bij succesvolle resultaten hopen we deze techniek in de toekomst binnen onze programma’s te kunnen toepassen zodat de ervaren leefomgeving voor de omwonenden verder kan worden verbeterd,” zegt Joost Wagemakers, directeur van Stichting Leefomgeving Schiphol.

“We verwachten dat DeNoize met hun slimme ramen positief kan bijdragen aan de leefkwaliteit van
omwonenden. Dat is van grote waarde. We ondersteunen DeNoize met kennis en willen ervoor zorgen dat hun product goed aansluit bij de behoeften van omwonenden,” zegt Carolijn Schoofs, hoofd innovatie bij Royal Schiphol Group.

 

Voor meer informatie:

Over DeNoize

DeNoize, opgericht in 2019, is een hightech startup gevestigd in Nederland. De mede oprichter, Aman Jindal & Olivier Schevin, hebben het bedrijf opgericht met de missie om geluidsoverlast in onze steden aan te pakkenen een gezondere en comfortabelere leefomgeving voor bewoners mogelijk te maken. DeNoize heeft een actieve ruisonderdrukking technologie ontwikkeld voor ramen die een groot deel van het buitengeluid kan blokkeren om onze huizen binnen te komen. DeNoize-technologie kan vervelende geluiden zoals vliegtuigen en snelweg geluiden dempen en tegelijkertijd de aangename geluiden versterken, zoals fluitende vogels in de ochtend en regengeluiden. DeNoize wil gebruikers dichter bij de natuur brengen door middel van geluiden.

hello@denoize.com | 0 63 64 65 388

Over Stichting Leefomgeving Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol is op 3 december 2008 door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol opgericht. Het Ministerie van I&W (destijds V en W) is in 2009 medefinancier geworden. Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast geeft de Stichting financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren. Vanaf 2021 ondersteunt de Stichting ook onderzoeken op gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de Schipholregio.

info@leefomgevingschiphol.nl | 020-4056100

Over Royal Schiphol Group

Royal Schiphol Group is een onderneming die luchthavens in Nederland exploiteert, internationale activiteitenontplooit en participaties heeft in buitenlandse luchthavens. De exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol is haar grootste activiteit. De groep is ook volledig eigenaar van de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport en heeft een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. De missie van Royal Schiphol Group is connecting your world.

press@schiphol | 020 601 2673