Terug naar overzicht

Deal Drecht Cities en InnovationQuarter versterken acquisitiesamenwerking in de Drechtsteden

Vandaag tekenden Deal Drecht Cities en InnovationQuarter tijdens een videoconferentie een overeenkomst om hun samenwerking en rolverdeling met betrekking tot de acquisitie van (buitenlandse) bedrijven naar de Drechtsteden te bestendigen. Met als doel om gezamenlijk efficiënter en effectiever bedrijven naar de Drechtsteden te halen en/of te behouden.

In de Drechtsteden zijn twee organisaties actief met het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven: InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland en Deal als marketing & acquisitie organisatie van de Drechtsteden. Op afstand tekenden Martin Bloem (Directeur Deal Drecht Cities) en Chris van Voorden (Hoofd Internationaliseren InnovationQuarter) in het bijzijn van Wethouder Maarten Burggraaf (namens de Drechtsteden) de overeenkomst om de al langer lopende samenwerking tussen beide organisatie op acquisitie te optimaliseren en officieel vast te leggen.

In de overeenkomst is uitgewerkt hoe de samenwerking en rolverdeling tussen de twee organisaties op het gebied van aantrekken en accountmanagement van (buitenlandse) bedrijven eruit ziet. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan een transparante afstemming met ambtelijke vertegenwoordigers van de Drechtsteden.

Wethouder Maarten Burggraaf: “Ons loket is open, we ondersteunen bedrijven bij wat de situatie nu vraagt maar kijken en werken ook verder naar wat nodig is voor een sterke toekomst. Ik ben daarom verheugd dat Deal en InnovationQuarter vandaag hun samenwerking officieel hebben bevestigd door het ondertekenen van deze overeenkomst. Juist door sterke samenwerkingen als dit kunnen we nog meer toegevoegde waarde en impact leveren voor bedrijven en daarmee de sociaal economische positie voor stad en regio sterker maken.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren