Terug naar overzicht

De Nederlandse en Belgische baggerindustrie: een toekomstverkenning

De baggerindustrie in Nederland en België heeft nog altijd een sterke internationale positie, maar de visie op concurrentie en innovatie moet opnieuw bekeken worden om ook in de toekomst nog relevant te blijven.

Van links naar rechts: Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat), Dave Vander Heyde (Royal IHC), Paul Verheul (Royal Van Oord), Jan van den Ende (RSM Erasmus Universiteit)

Tijdens het symposium “Toekomst van de Baggerindustrie” op 29 november in Rotterdam is een rapport gepresenteerd door Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De belangrijkste conclusies van het rapport zijn dat de baggerindustrie in Nederland en België internationaal nog altijd een sterke positie heeft, maar dat de visie op concurrentie en innovatie opnieuw bekeken moet worden om ook in de toekomst nog relevant te blijven.

Het rapport The Dutch and Belgian Dredging Industry: An Exploration of the Future geeft aan dat verschillende tendensen de sector verder kunnen versterken: zowel de nieuwe vraag naar baggerwerkzaamheden, bijvoorbeeld ten gevolge van klimaatverandering en verstedelijking in kustgebieden, alsmede de zoektocht naar duurzaamheid. Ondanks deze positieve vooruitzichten is de Chinese concurrentie in opkomst en deze zal in de nabije toekomst naar verwachting sterk toenemen.

Over het symposium

Naast de presentatie van het rapport verklaarde geschiedkundige Joke Korteweg de sterke geografische wortels van het baggercluster in Nederland en België. Verder presenteerden organisaties zoals Royal Van Oord, Royal IHC en Rijkswaterstaat hun visie op de toekomst van de baggerindustrie.

Na de pauze werd een pitchdebat georganiseerd tussen kleine, innovatieve bedrijven die gevestigd zijn in de regio Maritime Delta, een samenwerkingsprogramma gecoördineerd vanuit InnovationQuarter. Programmacoördinator Edward Gilding, moderator van het pitchdebat, merkt hierover op: “Onze regio, die het gebied tussen de Tweede Maasvlakte en Werkendam bestrijkt, is uniek. Het is niet alleen de thuishaven van grote, gevestigde Nederlandse baggerbedrijven, maar is tevens een rijke voedingsbodem voor kleine, innovatieve bedrijven.” Het in Delft gevestigde bedrijf Qlayers demonstreerde bijvoorbeeld hoe een ‘sharkskin’-coating aangebracht kan worden op schepen om het brandstofverbruik te verminderen. Daarnaast presenteerde OnBoard een platformoplossing voor het verzamelen en analyseren van informatie. Netics toonde dat baggerspecie een waardevol materiaal is, door opgebaggerd materiaal te gebruiken bij de bouw van constructies op duurzame wijze. Taniq liet zien hoe ze de productie van baggerslangen innoveren.

Het symposium sloot af met een paneldiscussie over innovatie en samenwerking binnen de sector. Als vervolg op het symposium zal de regionale economische ontwikkelingsorganisatie InnovationQuarter & Maritime Delta begin februari twee workshops organiseren over de thema’s digitalisering en duurzaamheid in de baggerindustrie. Het is al mogelijk om uw interesse in deze sessies aan te geven via deze link.

Betrokken partijen

Het onderzoek en het symposium zijn geïnitieerd door Royal Van Oord, DEME, Boskalis, Royal IHC, Damen Shipyards Group, MAN Energy Solutions en PON Power. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit, met inbreng van de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers (International Association of Dredging Contractors – IADC), Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology (NMT). Maritime Delta, InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology waren tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het symposium.

Vragen over Maritime Delta en het symposium kunt u richten aan Hilde Veeken, project medewerker Maritime Delta, hilde.veeken@innovationquarter.nl

Voor nadere informatie over het rapport kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, communicatiemanager voor RSM, mschouten@rsm.nl.