Terug naar overzicht

Cyber Security Week 2017 van start

De top van de Nederlandse cyberspecialisten van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen was vanochtend bijeen op de campus van veiligheidscluster The Hague Security Delta voor de officiële opening van de tweede editie van de Cyber Security Week. De boodschap was luid en duidelijk: met een economische schade van € 10 mrd. door cybercrime in het afgelopen jaar, is cyber security één van de meest urgente vraagstukken van deze tijd. Onze digitale weerbaarheid behoort hoog op ieders agenda en hiervoor moet voldoende cyber security- en IT-talent worden opgeleid.

Cyber Security Week 2017 van start 980x450px

Rapport Cyber Value at Risk

Tijdens de opening overhandigde Inge Philips, directeur Cyber Security bij accountants- en adviesbureau Deloitte, het eerste exemplaar van het rapport Cyber Value at Risk aan Maarten Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport laat zien dat het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de gehele Nederlandse economie op € 10 mrd. ligt, 1,3% van het BBP. Het verlies voor het MKB wordt geschat op € 1 mrd. op jaarbasis.

Wim Kuijken, bestuursvoorzitter van The Hague Security Delta (HSD), benadrukte vervolgens in zijn presentatie de noodzaak voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om samen te werken, zowel nationaal als internationaal.

Aansluitend was er een paneldiscussie met als deelnemers Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), Jos Nijhuis (CEO Schiphol en voorzitter van de Cyber Security Raad), André Haspels (directeur-generaal Politieke Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Saskia Bruines (wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Den Haag).

Access to Talent

Na de paneldiscussie ging het HackLab Kids van start waarin een groep basisscholieren het Access to Talent-thema van deze eerste dag van de Cyber Security Week benadrukte.

Wethouder Saskia Bruines: “De vraag naar goed opgeleid personeel op het gebied van cyber security neemt snel toe. Het is ook daarom van belang kinderen van jongs af aan te scholen in digitale vaardigheden. Van basisschool tot universiteit moet het opleiden van cybertalent hoog op de agenda staan.”

Richard Franken, algemeen directeur HSD: “De Cyber Security Week is een prachtig voorbeeld van hoe we als nationaal veiligheidscluster samen met onze partners samenwerking en kennisdeling kunnen stimuleren. Nationaal én internationaal. Zodat we met elkaar een bijdrage leveren aan een veiligere wereld en economische groei. ‘Together we secure the future’.”

Cyber Security Week

De Cyber Security Week vindt van 25 t/m 29 september plaats op 17 verschillende locaties in Den Haag en bestaat uit 80 evenementen waarin honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap hun kennis delen, de laatste ontwikkelingen bespreken en nieuwe innovatieve ideeën pitchen. Samen gaan ze op zoek naar innovatieve oplossingen voor één van de grootste uitdagingen in onze moderne, digitale wereld: hoe verzekeren we ons van een veilige cybertoekomst? Het event trekt naar verwachting meer dan 3000 bezoekers naar Den Haag.

Deelnemende partijen aan de Cyber Security Week zijn Europol, INTERPOL, NATO, vertegenwoordigers van verschillende Europese veiligheidsclusters uit o.a. de UK, België, Duitsland en Frankrijk, internationale City-CIO’s & CISO’s en vele grote en kleine bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in cyber security.

Belangrijke onderdelen van de Cyber Security Week zijn de Europol-INTERPOL cybercrime conferentie en de finale van de EC-Council hacking competitie Global CyberLympics.

De Cyber Security Week is een initiatief van The Hague Security Delta de gemeente Den Haag, InnovationQuarter, The Conference The Hague en accountants- en adviesbureau Deloitte en wordt georganiseerd in samenwerking met 80 partners.