Terug naar overzicht

Coronamonitor #8: impact op de Zuid-Hollandse economie

Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Dat inzicht is belangrijk, want de Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Tekenen van herstel

De afgelopen maanden hebben wij in de Coronamonitor Zuid-Holland gerapporteerd over een breed scala aan indicatoren. Als gevolg van de lock down ging de Nederlandse horeca dicht, werkten we massaal thuis en consumeerden we minder. De gevolgen van het versoepelen van de maatregelen zien we terug in de cijfers. Onder andere het aantal autoverkopen, elektriciteitsverbruik restaurantboekingen, pintransacties en vluchten nemen weer toe. Een sector die positief opvalt is de detailhandel. In mei 2020 heeft de sector als geheel 8,2 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste groei in 14 jaar, meldt het CBS. Een deel van de groei is te verklaren door een toename van omzet gegenereerd via onlineverkopen van maar liefst 50 procent.

Consumenten en producenten zijn positiever

Na een historische daling in april 2020, herstellen ook het consumenten- en producentenvertrouwen zich. Met name het producentenvertrouwen is fors verbeterd: van -25,1 in mei naar -15,1 in juni. Dat is de grootste verbetering in een maand tijd sinds de start van het onderzoek, meldt het CBS. Producenten zijn met name positiever over de verwachte bedrijvigheid. De stijging van het producentenvertrouwen is overigens niet in elke sector zichtbaar. Zo is het productenvertrouwen in de metaalindustrie in juni vrijwel onveranderd ten opzichte van een maand eerder.

Het aantal faillissementen loopt de komende jaren fors op

Dat consumptie en vertrouwen van zowel consumenten als producenten herstelt is op zich zelf goed nieuws. Toch moeten we uitkijken te vroeg te juichen. Met een omvangrijk steunpakket heeft de Rijksoverheid veel bedrijven de afgelopen financieel ondersteund. Mede daardoor is het aantal faillissementen vooralsnog vergelijkbaar met het aantal faillissementen in 2019 rond deze tijd. Met het afbouwen van de maatregelen en het langer duren van de Coronacrisis zal het aantal faillissementen verder oplopen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal faillissementen volgend jaar kan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van 2019.

Nieuwe edities Coronamonitor Zuid-Holland

Dit is de laatste editie van de Coronamonitor Zuid-Holland. We blijven de ontwikkelingen volgen en duiden en daarover communiceren via onze websites. Actuele cijfers over economie en arbeidsmarkt vindt u op zuidhollandinzicht.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de monitor of de impact van COVID-19 op de Zuid-Hollandse economie, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief