Terug naar overzicht

Consultatie gevraagd Just Transition Fund Groot-Rijnmond

Samen met de provincie Zuid-Holland en diverse andere partners heeft InnovationQuarter begin dit jaar geïnventariseerd welke opgave er voor het Rotterdamse havengebied ligt om de energietransitie te versnellen en tegelijkertijd de arbeidsmarkt veerkrachtig te houden en de economie te vernieuwen. In Rotterdam en omgeving is nog veel fossiele industrie te vinden. Dat kan zo niet langer. Vanuit het Europese Just Transition Fund (JTF) komt een budget van € 58,5 miljoen beschikbaar om de transitie naar een duurzame toekomst te realiseren voor de regio Groot-Rijnmond. De gemeente Rotterdam, arbeidsmarktregio Rotterdam en provincie Zuid-Holland hebben inmiddels een programma opgesteld met concrete acties en interventies om dit budget om te zetten in resultaten. Tot 27 augustus heeft u de gelegenheid hier feedback op te geven en in mee te denken.

Wie wordt om feedback gevraagd?

Iedereen die zich (in)direct betrokken voelt bij het Haven Industrieel Complex, mag zijn mening geven. Dit zijn bedrijven, maar bijvoorbeeld ook onderwijs- en kennisinstellingen en belangengroeperingen. U hoeft zelf niet werkzaam te zijn in de industrie om ons van passende feedback te voorzien. Wij begrijpen dat de energiestransitie impact heeft op de gehele keten. Als u bijvoorbeeld werkzaam bent in de transportsector en bepaalde knelpunten voorziet, bent u ook van harte welkom ons te adviseren.

JTF

Hoe kan ik mijn mening geven?

In de programma-aanpak voor het JTF leest u welke knelpunten wij zien en welke interventies wij ons voornemen om bestaande industriële ketens te decarboniseren; nieuwe duurzame industriële ketens te stimuleren; en de arbeidsmarkt voor huidige en toekomstige werknemers en werkgevers veerkrachtig te houden. Wilt u hier uw mening over geven, vul dan dit online formulier uiterlijk 27 augustus 2021 in. U kunt aangeven of de benoemde problemen en aangedragen oplossingen voor u herkenbaar zijn of dat u nog zaken mist. Ook kunt u uw mening geven over de volgens u belangrijkste investeringen en eventuele bestaande projecten om in te investeren.

Wat gebeurt er met mijn mening?

Uw feedback helpt ons om het programma aan te scherpen. We willen in de uitvoering inzetten op interventies waar we als regio het meeste effect verwachten. Uw mening helpt ons om een goed beeld te krijgen van behoeften in en om het HIC zodat we de betrokken bestuurders vanuit die feedback kunnen adviseren. Via het online formulier kunt u ook projecten kenbaar maken die u vindt passen bij het JTF. Wij hebben die dan vast in het vizier. De reacties gebruiken we om voor Groot-Rijnmond kort na de zomer het programmaplan af te maken. Medio oktober dient Nederland het JTF-plan met de regionale uitwerkingen in bij de Europese Commissie.

Meer informatie

Het JTF wordt betaald vanuit Europese middelen.  Verdere informatie wordt daarom verstrekt via de website van Kansen voor West. Deze website en alle projecten komen tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Hier vindt u de programma-aanpak en hier kunt u uw mening geven via het online consultatieformulier.