Terug naar overzicht

Coalitie van overheden en bedrijven verkent hyperloopoplossing voor Nederlands’ drukste goederencorridor

In de Randstad wordt onderzoek gedaan naar een pilotroute die een eerste stap zou vormen in het creëren van een pan-Europees emissieloos hyperloopnetwerk. De randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume intensieve hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland, worden onderzocht door een uitgebreide coalitie van (inter-)nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties. Dat legden de partijen eerder deze week vast in een convenant. Het doel is dat het gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd, waardoor de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Zo’n netwerk zou het mogelijk maken om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen.

De partijen die aan dit onderzoek deelnemen, maken deel uit van of zijn betrokken bij Nederlands grootste exportindustrieën. De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande modaliteiten drastisch te verminderen, en de snelheid en betrouwbaarheid van levering aanzienlijk te vergroten. Dit zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en verlichtend werken voor de fileproblematiek. Ook zou een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad worden bewerkstelligd, door het reduceren van CO2emissies. Dat laatste kan voor de transportsector een grote stap zijn in de richting van het behalen van de klimaatdoelen.  

Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: “De Hyperloop is een ‘gamechanger’ voor de transportsector, net als de container uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa op inspelen”. 

Een eerste commerciële hyperloop toepassing

Het actief betrekken van deze partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van hyperloop die eind 2020 werd aangekondigd. Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht. Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste goederenroutes is een eerste stap. Het demonstreren van een hyperloopsysteem voor cargo verlicht veel hindernissen voor de implementatie van een passagierssysteem, vanzelfsprekend brengt een hyperloopsysteem voor vracht namelijk minder veiligheidsvraagstukken met zich mee. De cargo-hyperloop behoeft een kleinschaligere infrastructuur dan het passagierssysteem, en zal straks als eerste worden getest in het European Hyperloop Center in Groningen. Na afronding van het testen in deze faciliteit, die binnen het HDP wordt gerealiseerd, is het systeem klaar voor commerciële toepassing, zoals bijvoorbeeld op de corridor waar de studie zich op richt.  

Een cargo-hyperloop kan grote voordelen bieden voor de versindustrieën, zoals de groente-, fruit- en sierteelt, die een belangrijk deel van de Nederlandse export beslaan. Rik Roeske, projectleider van de cargo-hyperloop, vertelt: Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit, waarmee we straks in staat zijn om vaker, verser en vlugger te leveren tegen een lager tarief. We kunnen goederen gaan vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen. Omdat het systeem autonoom en integraal opereert, kan de capaciteit met platooning snel en eenvoudig worden bijgestuurd. Dat geldt vanzelfsprekend niet enkel voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook vele andere markten, zoals de e-commerce en farma wereldwijd, zijn gebaat bij een dergelijk netwerk.  

Gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoek richt zich op onderwerpen als productspecificaties van het systeem, integratie in het logistieke netwerk en de operatie, infrastructurele inpassing, vervoersprognose, maatschappelijke kosten-batenanalyse, projectrealisatie, het model voor operatie, beheer en onderhoud, besluitvormingsproces voor mogelijke vervolgstappen, en maatschappelijke acceptatie en loopt tot medio 2022. De deelnemende partijen beschikken elk over waardevolle ervaring, (markt)kennis en data, die nodig is om de haalbaarheid van een hyperloopsysteem voor vrachtvervoer voor een pilot route binnen deze drukke corridor te onderzoeken. 

Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT(Maersk), Baas, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, PostNL, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, SVB transportgroep, Royal Schiphol Group, TLN. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief