Terug naar overzicht

Circulaire oplossing voor asbest

Op 13 november is in Rotterdam de eerste pilotinstallatie voor verwerking van asbestcement golfplaten geopend. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opende Paul Boeding de veilige testruimte van de start-up ASBETER. Dit jonge bedrijf ontwikkelt sinds 2017 een proces waarbij asbest met behulp van industriële restzuren verwerkt kan worden. Deze vorm is veilig, zorgt voor 70% CO2-reductie en leidt tot 30% herbruikbare grondstoffen.

Het asbestprobleem

Nederland kent jaarlijks 1.500 doden als gevolg van asbest. De Tweede Kamer heeft in november jl. besloten de aanwezigheid van asbestdaken per eind 2024 te verbieden. De vraag naar sanering neemt toe, maar een echte oplossing voor het asbestprobleem is er nog niet: de platen kunnen nu alleen naar stortplaatsen.

De oplossing: maak het proces circulair

ASBETER heeft een innovatief proces ontwikkeld om het asbest veilig af te breken en het teruggewonnen cement in de vorm van silica weer te herbruiken voor nieuw bouwmateriaal. Mooi is dat er in dit vernieuwde proces ook een enorme CO2-reductie optreedt. Het ASBETER-proces realiseert een CO2-reductie van 70% doordat de afvalzuren niet langer geneutraliseerd hoeven worden met CO2-rijke kalk. Hoewel er – begrijpelijk – aarzeling is om met asbestcement een circulair proces in te gaan, raken marktpartijen uit de afvalverwerking steeds meer geïnteresseerd, ook omdat de business case laat zien dat de investeringen binnen vier jaar terugverdiend kunnen worden.

ASBETER-pilot

In de pilot wordt gefocust op het testen van de optimale procescondities met verschillende industriële afvalzuren in een pilotinstallatie van 200 liter, het terugwinnen van zuren en de voorbehandeling van de asbestcement dakplaten zonder enige verontreiniging van de omgeving.

Roadmap Next Economy

ASBETER heeft voor de eerste opschaling van het circulaire asbestdestructieproces 1 miljoen cofinanciering verkregen van deelnemende bedrijven, EFRO/Kansen voor West, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Rotterdam. De eerste opschalingsstappen van ASBETER worden gezet in het kader van Roadmap Next Economy.
Het hergebruik van hulpbronnen en reststoffen staat hoog op de agenda van de Roadmap Next Economy. Vanuit het transitiepad Circular Economy wordt gewerkt aan een aantal doorbraken en interventies voor onze regio. Het ASBETER-project helpt deze te realiseren.

Blik vooruit

Ervaringen uit de pilot zijn belangrijk bij de voorbereiding en de business case voor de volgende stappen. De engineering en bouw van de ASBETER-demo-installatie met een verwerkingscapaciteit van 8000 ton asbestcement/jaar staat gepland voor medio 2019. In de loop van 2020 zou de eerste full scale ASBETER-installatie gerealiseerd kunnen zijn. Meer informatie kunt u vinden op: www.asbeter.com