In maart 2016 ging het MKB-katalysatorfonds van start. Het fonds met een omvang van € 500.000 richt zich op de beginfase van innovatie en stimuleert bedrijven in de Drechtsteden om samen op te trekken.

De Drechtsteden werken samen aan het  versterken van het maritieme cluster, dat van groot belang is voor de regionale werkgelegenheid. Robin van der Zee, fondsmanager: “innovatie maakt de maritieme sector concurrerender, maar het is voor bedrijven moeilijk om in de beginfase van productontwikkeling financiering te vinden.”

Regionale binding

Het fonds biedt MKB-ondernemers niet alleen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsonderzoeken, maar ook voor het ontwikkelen en testen van prototypes en het opzetten van open  innovatiefaciliteiten en field labs. Belangrijke voorwaarden voor het toekennen van financiering zijn dat de ondernemer 50% van de benodigde middelen zelf inbrengt en dat het project een regionale binding heeft zodat de Drechtsteden profiteren van hun investering. lnnovationQuarter adviseerde over de opzet van het fonds en dacht mee over zaken als marktvraag, doorlooptijd en criteria voor toekenning.

“Wij delen met lnnovationQuarter de ambitie voor een maritieme topregio. ”

- Robin van der Zee, fondsmanager MKB-katalysatorfonds

De Baggerfabriek®

Een samenwerking tussen NETICS uit Alblasserdam en iUrbanmanagement, ontving€ 16.000 cofinanciering uit het MKB-katalysatorfonds. Eldert Besseling (NETICS): “We gebruiken de subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar een baggerfabriek die baggerspecie verwerkt tot bouwproducten. Zo koppelen we regionaal de vraag naar bouwstoffen en het aanbod van bagger aan elkaar.” Gerard van Zomeren (iUrbanmanagement): “Hiermee bespaar je grondstoffen en hoeft bagger niet meer jarenlang in depots te worden opgeslagen, wat afvoer- en startkosten scheelt. Bovendien is het een bouwstof die in grote hoeveelheden gratis beschikbaar is en de aanschaf van dure en milieubelastende grondstoffen overbodig maakt. Een perfect voorbeeld van circulaire economie.”

  • MKB-katalysatorfonds

    Een initiatief van de Drechtsteden, InnovationQuarter en de Duurzaamheidsfabriek met als doel duurzame economische groei door innovatie en versterking van de internationale concurrentiepositie.

  • Aanjagen innovatieve ontwikkelingen

    Het fonds biedt subsidie voor innovatieve ondernemers in de maritieme maakindustrie in de Drechtsteden, en draagt zo bij aan het concretiseren van hun ideeën. Naast financiering profiteren de deelnemers van samenwerking met regionale partners, toegang tot relevante netwerken en de faciliteiten van de Duurzaamheidsfabriek

Adviescommissie

lnnovationQuarter heeft geholpen met het opzetten en uitvoeren van de subsidieregelingen en dacht mee over de shortlist voor de Adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds. De Adviescommissie bestaat uit ondernemers uit de regio en adviseert over de beoordeling van subsidieaanvragen. “Deze ondernemers kennen de sector door en door, stellen kritische vragen en komen met goede inzichten” aldus Besseling. “Dat biedt een enorme meerwaarde. Het zet ons op scherp en verhoogt de slagingskans van het project.”

Klankbord

De initiatiefnemers van de Baggerfabriek hadden al langer contact met Business Developer Edward Gilding van lnnovationQuarter en hebben geregeld met hem gespard. Dat laatste geldt ook voor fondsmanager Van der Zee: “InnovationQuarter beschikt over een uitgebreid netwerk en is betrokken bij veel projecten in de regio. Edward Gilding fungeert als klankbord tijdens het proces, kaart bijvoorbeeld zaken aan en stimuleert samenwerking tussen bedrijven.”

Resultaten

De eerste investeringen zijn inmiddels gedaan en nu al zijn er interessante effecten zichtbaar, vertelt Van der Zee.
“We zien dat iedere door het fonds geïnvesteerde euro wordt aangevuld met drie euro private investering. Ook stimuleert het fonds samenwerkingsverbanden. Dat is best heel bijzonder, want in deze vroege fase is dit nog erg risicovol. Dat laat zien dat de bedrijven er echt in geloven.”

www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

“Met het MKB-katalysatorfonds worden kansrijke duurzame innovaties als de Baggerfabriek ondersteund. De inzet, het advies en het netwerk van de betrokken ondernemers en de regio Drechtsteden geven het fonds duidelijk meerwaarde. ”

- Edward Gilding, Business Developer lnnovationQuarter

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op!

575
  • Edward Gilding
  • Senior Business Developer Maritiem / Water