In december 2016 opende het interventie CardioMRI (iCMR) fieldlab, een initiatief van cardioloog Marco Götte, de deuren in het HagaZiekenhuis.

Het is het voorlopige hoogtepunt van een unieke publiek-private samenwerking tussen het ziekenhuis, medisch-technologische multinationals Siemens, Imricor, Medtronic en St. Jude Medical, de zorgverzekeraars DSW en Achmea en Stichting CardioVascular R&D Fieldlab. InnovationQuarter en ondernemersorganisatie FME speelden een aanjagende rol bij de vorming van dit bijzondere consortium.

Samenwerken

door samen te werken met industriële partners krijgen deze beter zicht op de werkzaamheden en behoeften van cardiologen. Götte: ‘Daardoor komen ze ook dichter bij de patiënt te staan. Als medisch specialisten leren wij van de industriepartners hoe we onze werkwijze kunnen optimaliseren. En de patiënt profiteert van deze samenwerking doordat we de behandeling sneller, eerder en nauwkeuriger kunnen uitvoeren.’

Het iCMR fieldlab biedt zo voor alle partijen een leerwerkomgeving in een bestaand ziekenhuis. Niet alleen zal het fieldlab beschikken over de nieuwste apparatuur en materialen, ook de wijze waarop de nieuwe technologie wordt ingepast in het zorgproces is onderwerp van aandacht. Götte: ‘Zo zorgen we ervoor dat we niet twee keer een MRIscan hoeven te maken, maar kunnen we de informatie uit een eerdere scan opnieuw gebruiken.’

“InnovationQuarter is ontzettend belangrijk geweest in het proces. Het is een neutrale partij die op strategisch niveau meedenkt, die de partners bindt en ze begeleidt. Dankzij InnovationQuarter is mijn netwerk geëxplodeerd.”

- Marco Götte, cardioloog HagaZiekenhuis

Verbinden

Verbinden: Göttes centrale inzicht is bedrieglijk eenvoudig: hergebruik de diagnostische patiëntinformatie bij de behandeling. Hierdoor beschikt de cardioloog tijdens de ingreep over gedetailleerdere informatie, waardoor het percentage succesvolle ingrepen aanmerkelijk stijgt. Voor de innovatie worden bestaande apparatuur en technieken in een nieuwe omgeving, het iCMR fieldlab, samengebracht. De interventie CardioMRI-omgeving stelt andere eisen aan personeel en apparatuur, waardoor flinke aanpassingen nodig zijn. Zo ontwikkelde Siemens een MRI-scanner die geschikt is voor gebruik tijdens de operatie. Götte: ‘Goede samenwerking tussen partijen is cruciaal. Lonneke Baas, Business Developer van InnovationQuarter, was samen met FME een belangrijke aanjager bij het verbinden van de producenten.’

 

Foto: Mark David

Buitenlandse interesse

Ook bij de contacten met het Amerikaanse Imricor, fabrikant van onder meer MRI-compatible katheters, speelde InnovationQuarter een doorslaggevende rol. Götte: ‘Ik had bij Imricor aangegeven dat ik contacten had binnen de Nederlandse overheid. Meteen de volgende dag belde InnovationQuarter met Imricor om een afspraak te maken.’ Inmiddels begeleidt InnovationQuarter het bedrijf bij de mogelijke vestiging van een dependance in Den Haag. ‘Die mogelijkheid heeft zeker geholpen Imricor over te halen zich bij ons aan te sluiten’, aldus Götte.

Europese top

‘Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis kan binnen vijf jaar uitgroeien tot een van de topklinische centra in Europa’, verwacht Götte. ‘Wereldwijd zijn we het derde, hooguit vierde centrum dat MRI geleide ingrepen aan het hart gaat uitvoeren.’ Voor zorgverzekeraars biedt het perspectief op betere én goedkopere zorg. Bovendien creëert het iCMR fieldlab werkgelegenheid voor kenniswerkers. Götte: ‘Je creëert een faciliteit waar hooggekwalificeerde mensen kunnen samenwerken. Die dienen zich nu al aan, normaliter kun je ze niet vinden! Ook de dependance van Imricor is hiervan een voorbeeld.’

“Bijzonder en inspirerend om te zien dat zo veel mensen uit verschillende hoeken hun nek uitsteken om gezamenlijk tot succes te komen.”

- Lonneke Baas, Business Developer InnovationQuarter
  • Aanjager van innovatie

    Cardioloog Marco Götte, verbonden aan het HagaZiekenhuis in Den Haag, wil dat de gezondheidszorg een aanjager van innovatie wordt. Met zijn vernieuwende fieldlab CardioMRI maakt hij alvast een begin.

  • Technologie in de zorg

    In het fieldlab gaat Götte de MRI-technologie verder optimaliseren om in te zetten bij ingrepen aan het hart, zodat artsen meteen feedback krijgen op de effectiviteit van hun ingreep.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

581
  • Lonneke Baas
  • Senior Business Developer Life Sciences & Health