Terug naar overzicht

Ben jij die energieke professional die de regio Drechtsteden-Gorinchem verder op weg helpt met hun ambities hét Innovation District van die regio te worden? Je werkt vanuit InnovationQuarter om samen met de Economic Development Board de regio Drechtsteden-Gorinchem te helpen duurzame consortia van meer slagkracht te voorzien om innovaties daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. In het brede spectrum van Zorginnovatie werk je nauw samen met o.a. Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz), ROC Da Vinci College, gemeente Dordrecht, GGD ZHZ en Topsector Life Science & Health (Health Holland).

Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Sinds 2014 werken wij aan strategische, economische en maatschappelijke Impact voor Zuid-Holland. Dit doen we door:

 • samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om nieuwe business te realiseren (Innoveren),
 • vernieuwende en snelgroeiende bedrijven te financieren (Investeren),
 • buitenlandse bedrijven te helpen bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven te helpen bij het ondernemen in het buitenland (Internationaliseren).

Regio Drechtsteden

Om innovatie in de regio Drechtsteden aan te jagen is samenwerking nodig. In de afgelopen jaren is er al fors geïnvesteerd in de samenwerking in triple-helixverband met een sterk onderwijs en innovatief bedrijfsleven. We gaan dit verder uitbouwen aan de hand van vier Innovatie Roadmaps en specifieke projecten waarmee prototyping en het naar de markt brengen van innovaties kan worden versneld. Dit doen we door bestaande innovatie-initiatieven meer aan elkaar te verbinden, koplopers beter te ondersteunen en innovaties te koppelen aan onderwijs, zodat de medewerker van nu en de toekomst met innovaties kan werken. Het doel is dat bedrijven en andere innovatiepartners binnen drie jaar een leidende positie hebben op het gebied van Smart Manufacturing, Zorg Innovatie, Delta Technology en Schoon Varen, en met elkaar aan de slag gaan in innovatieprogramma’s.

Om dit te realiseren zoeken we een Business Developer. De uitvalsbasis van de Business Developer is voor circa drie dagen per week de Campus in Dordrecht. De Business Developer zal daarnaast circa een dag in de week bij InnovationQuarter zijn.

Business Developer Zorg Innovatie

Zo ziet jouw werk eruit

De ontwikkelingen in gezondheid en zorg vragen om innovatie in de zorgsector. Bij ongewijzigd beleid komen we in deze sector al snel nog meer mensen en middelen te kort. De relevantie van preventie en zorginnovatie georganiseerd dicht bij de eigen leefomgeving van burgers neemt toe.

In januari 2020 is er in de Drechtsteden een bestuurlijke coalitie gevormd tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz), de gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College. Er liggen al verschillende visies en denkrichtingen vanuit het ziekenhuis, zorginstellingen, ondernemers, onderwijs en overheid/gemeenten, die door deze coalitie zijn samengebracht in een programmadocument waar partijen hun schouders onder willen zetten. De Business Developer heeft de rol om, samen met de bestuurlijke coalitie en het programmateam, vanuit de veelal losstaande initiatieven samenhang en samenwerking te organiseren. De bundeling van krachten en samenwerking moet onder andere worden bereikt door middel van het opzetten van een fieldlab voor innovatie en expertise voor bedrijfsleven, studenten, professionals en burgers. Focus van het fieldlab zal liggen op het vormen van projecten en programma’s om te komen tot toepassing van nieuwe zorgconcepten en inzet van ICT en zorgtechnologie in de regio. Innoveren, leren en werken staan centraal.

De Business Developer treedt op als onafhankelijk procesregisseur en biedt kennis, expertise en netwerken. Om deze rol te kunnen vervullen is de Business Developer voortdurend in gesprek met bedrijven, zorginstellingen en kennisinstellingen. Daarnaast is de inbreng van burgers van grote waarde.

De Business Developer stelt het plan van aanpak voor de Zorginnovatie Roadmap op en zet consortia en samenwerkingsverbanden op, faciliteert de benodigde innovatie interventies zoals projecten, programma’s, businesscases en zet in op aanjaaggelden.

De Business Developer werkt in opdracht van een kleine en wendbare stuurgroep met triple-helixpartijen. De Business Developer werkt nauw samen met de Business Developers Smart Manufacturing, Delta Technology en Duurzaam varen. Over de behaalde doelen, inspanningen en stakeholdertevredenheid rapporteert de Business Developer vier keer per jaar aan het dagelijks bestuur van de Innovatie Roadmaps Drechtsteden.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent een proactieve professional met een academische achtergrond en 8 tot 10 jaar ervaring
 • Je hebt kennis van en een netwerk in de zorg sector, begrijpt de spelers en de dynamiek
 • Je hebt ervaring in een multi-stakeholderomgeving met meerdere belangen en bent communicatief sterk
 • Je hebt affiniteit met innovaties en een drive voor verduurzaming, ervaring met het realiseren van (verduurzamings)projecten op het snijvlak van organisatie, techniek en business case
 • Je bent resultaatgericht, een doener die in staat is strategische projecten en ideeën van de grond af op te bouwen en neer te zetten en zich daarbij actief opstelt, initieert en stimuleert om het beoogde resultaat te behalen
 • Je bent een teamplayer die goed kan samenwerken en in staat is om samen met de partners en regionale koplopers in de sector op strategisch niveau innovaties te implementeren
 • Je bent iemand die verbinding zoekt met de andere initiatieven zoals het innovatieprogramma ZorgTech
 • Je bent bekend met verschillende bekostigingsstructuren en organisatievormen van de zorg in Nederland
 • Lokale binding en een lokaal netwerk in de Drechtsteden is een pre

Ons aanbod

Onze organisatie telt ongeveer 80 betrokken professionals. Zelfstandigheid, initiatief, betrokkenheid en samenwerken zijn voor ons erg belangrijk. We gedragen ons professioneel en tegelijk als een kleine, platte organisatie.

Het betreft een vacature voor 32 uur. Wij bieden je een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisindicatie voor deze functie ligt tussen de € 70.000,- en € 88.000,- op jaarbasis gebaseerd op een 40-urige werkweek afhankelijk van opleiding, achtergrond en (aantal jaren) werkervaring. Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Het gaat om een functie voor bepaalde tijd: 3 jaar.

Interesse? (Sollicitatieprocedure)

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Vul dan het online sollicitatieformulier in. We ontvangen je reactie graag voor 16 augustus 2020.

De eerste gesprekken vinden plaats op 20 en 24 augustus, de tweede gesprekken op 26 augustus.

Voor vragen over het sollicitatieproces kun je terecht bij Ellen Breider (ellen.breider@innovationquarter.nl, 06 82856830).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.