Terug naar overzicht
Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) techniek is het afgelopen jaar in grote mate toegankelijk geworden voor zowel consumenten als bedrijven. Er worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en steeds meer bedrijven passen de techniek toe. Past uw organisatie Virtual Reality al toe? Of bent u geïnteresseerd in deze techniek, maar weet u (nog) niet hoe deze waardevol kan zijn voor uw organisatie? Help ons om de kansen te verkennen, ook voor uw bedrijf en vul de enquête in.

Virtual Reality is inmiddels geen nieuw concept meer, maar bedrijfsgerichte toepassingen staan nog in de kinderschoenen. VR/AR biedt juist veel businesskansen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het gebruik van VR/AR in de werkomgeving processen ingrijpend kan gaan beïnvloeden en dit een andere manier van werken met zich gaat brengen. Met deze enquête brengen wij in kaart waar en hoe Virtual Reality wordt ingezet, of waarom het juist nog niet wordt ingezet.

Onderzoek naar ontwikkelingen

De Nederlandse ontwikkelingsmaatschappijen volgen de ontwikkelingen rond VR nauwlettend en zijn benieuwd naar het innovatief potentieel van deze technieken. Daarom is op initiatief van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) vorig jaar gestart met een onderzoek naar de mate waarin het bedrijfsleven gebruikmaakt van VR, hier kansen in ziet of juist niet.

Ook InnovationQuarter is geïnteresseerd in de ontwikkelingen en achterliggende ideeën rond het gebruik van VR bij bedrijven in Nederland en specifiek in Zuid-Holland. Om het inzicht te vergroten werken wij samen met BOM, Oost NV, iTanks, Brainport Industries, VRBase Amsterdam, VR Days Europe en Mikrocentrum aan het in kaart brengen van lopende initiatieven en motivaties waarom VR ingezet, of juist niet toegepast wordt.

Enquête

  • De enquête is hier in te vullen.

Past uw organisatie Virtual Reality al toe? Of bent u geïnteresseerd in deze techniek maar weet u (nog) niet hoe deze waardevol kan zijn voor uw organisatie? Vul dan het onderzoek in en u wordt automatisch op de hoogte gebracht van het onderzoek. Op deze manier kunnen we beter verkennen waar de kansen liggen, ook voor uw bedrijf.

Bij een volledig ingevulde vragenlijst maakt u kans op een volledig verzorgde full-body VR beleving van VRee. Deze full body VRisby game kan gespeeld worden met vier vrienden of collega’s!

 

 

 

Dare 2 Cross: Kijk verder met Virtual Reality

InnovationQuarter gebruikt de resultaten van het onderzoek om enkele sessies te organiseren om de mogelijkheden van cross-sectorale inzet van VR te verkennen. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u zodra dit bekend is op onze website.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de enquête of de Dare 2 Cross bijeenkomst? Neem dat contact op met Jacqueline Schardijn, Senior Business Developer Smart Industry bij InnovationQuarter.