Terug naar overzicht

Belangstelling uit Zuidoost-Azie voor Nederlandse smart industry ontwikkelingen

Zuidoost-Azië maakt de stap van traditionele industrie naar Smart Industry. Daar liggen veel kansen voor Nederlandse technologie, zoals robotica. Innovatie Attaché Astrid Seegers van de Nederlandse ambassade in Singapore schrijft in RoboAsia Magazine over de Nederlandse initietieven op het gebied van robotisering.

©Bart van Overbeeke

In het artikel van RoboAsia wordt onder andere aandacht besteed aan het Rotterdam Additive Manufacturing Lab (RAMLAB), en aan RoboValley.

RAMLAB is een Field Lab waar gewerkt wordt aan Additive Manufacturing (AM) van reserveonderdelen voor de maritieme industrie. In het lab werken bedrijven uit de maritieme industrie samen met partners uit de gehele logistieke keten om gecertificeerde AM producten te kunnen produceren.

In RoboValley werken meer dan 170 robotics onderzoekers samen met andere experts, ondernemers en besluitvormers uit de publieke en private sector. RoboValley heeft zo een leidende rol gekregen in de ontwikkeoling van de volgende generatie robotics.

Lees het artikel (pdf)

Nieuwsbrief