BioGeneration Capital Fund III is het derde fonds van BioGeneration Ventures. Het fonds richt zich op bedrijven in de life sciences & health sector. Investeerders zijn onder meer family offices uit Nederland en Engeland, Topfonds Gelderland, LEH BV en InnovationQuarter. Het fonds gaat gedurende de komende vijf jaar in bedrijven investeren op het gebied van medicijnontwikkeling, medische technologie en diagnostica, die bijdragen aan een betere en meer kosteneffectieve gezondheidszorg.

Het investeringsfonds

Door een brede investeringsscope is het nieuwe fonds in staat om jonge life sciences & health startups vanuit de seed fase tot relatief ver in het klinische ontwikkeltraject te financieren, zowel in de early – als later stage. Hiermee wordt de equity gap (tussen seed en VC investeringen) overbrugd. Focus en financieringsmogelijkheden zijn complementair aan de mogelijkheden van InnovationQuarter, waardoor innovaties en leads in de regio nog breder ondersteund kunnen worden. BioGeneration heeft tot doel om met dit derde fonds uiteindelijk een bedrag van € 50 mln. op te halen. Het nieuwe fonds bouwt verder op de succesvolle strategie van de eerste twee fondsen die al grote successen hebben opgeleverd zoals Dezima Pharma en Acerta Pharma – beide binnen drie jaar succesvol gefinancierd en ge-exit. Twee typische voorbeelden die de mogelijkheid illustreren van de biotech sector om zogenaamde ‘unicorns’ te genereren en significant rendement voor investeerders op te leveren.

Doelgroep

Vroege fase life sciences bedrijven in therapeutische, diagnostische of medische apparatuur voor humane toepassingen. Het kan gaan om academische spin-outs of andere bedrijven die op zoek zijn naar een eerste ronde van financiering door een professionele investeerder en een lead investor.