Artikelen door Rinke Zonneveld

Rotterdam eerste ‘buitenlandse’ proeftuin voor BMW

Grote ambities in duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie, plus ruimte om te innoveren en experimenteren. Dat is waar BMW Group en de gemeente Rotterdam elkaar vinden in de op woensdagavond ondertekende Memorandum of Understanding. De komende drie jaar werken de partners aan opgaven uit het klimaatakkoord van Parijs en ze geven antwoord op vragen die de energietransitie oproept, met concrete stappen en tastbare projecten. Rotterdam is hiermee de eerste stad buiten Duitsland waar een dergelijke transitieproeftuin wordt gestart.

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke spreekt 3 Haagse topondernemers tijdens werkbezoek InnovationQuarter

Visitekaartje in de aanslag en zorgen voor een bondige pitch. Je krijgt tenslotte niet iedere dag de gelegenheid om je bedrijf on top of mind bij de burgemeester van Den Haag te krijgen. De CCO van Airborne, CEO van Exasun, en de co-founder van het Amerikaanse Venza spraken met burgemeester Pauline Krikke tijdens haar werkbezoek aan InnovationQuarter op 20 augustus.

Zuid-Holland levert de meeste nominaties in de Innovatie Top-100

Zuid-Holland voert de lijst aan als het om het aantal meest innovatieve mkb’ers in Nederland gaat. Maar liefst 27 van de innovatiefste mkb’ers uit Nederland komen uit Zuid-Holland. Dat blijkt uit de Innovatie Top-100 van de KvK die op 25 juni bekend werd gemaakt. Noord-Holland staat op de tweede plaats met 23 bedrijven en Noord-Brabant op plek drie met 16 innovatieve mkb’ers. De provincie Zuid-Holland staat erom bekend dat ze groot is in veelzijdigheid en vele sectoren op hoog niveau uitoefent. Vier van de Zuid-Hollandse bedrijven – Cybersprint, IMSystems, TiledMedia en Quantib – zijn tevens portfoliobedrijf van InnovationQuarter.

Terugblik op het InnovationQuarter Jaarevent 2018

Op 11 juni vond het vierde InnovationQuarter Jaarevent plaats, ditmaal in de Onderzeebootloods in Rotterdam. Met 19 Zuid-Hollandse innovaties op de innovatievloer, interessante sprekers in het plenaire programma en maar liefst zeven voorprogramma’s waarin de aanwezigen zich verder verdiepten in onder andere de Next Economy, de maakindustrie, en het financieringslandschap van Zuid-Holland.

Resultaten 2017: Regionale ontwikkelingsmaatschappijen groeimotor van economie

Duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en meer dan € 750 mln. aan investeringen in de regionale economie. Dat zijn de gezamenlijke resultaten uit 2017 van vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Zij presenteerden deze cijfers woensdag 16 mei aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Afgelopen jaar hebben de BOM, LIOF, OostNL, NOM en InnovationQuarter weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht in hun regio en in Nederland.

TerugblIQ – InnovationQuarter Jaarverslag 2017

Met 23 investeringen, het aantrekken van meer buitenlandse bedrijven dan ooit naar Zuid-Holland en het realiseren van ruim vijftig innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven heeft InnovationQuarter in het vierde jaar van haar bestaan opnieuw een topjaar gedraaid. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017, de TerugblIQ, dat vandaag is gepubliceerd. Deze activiteiten van InnovationQuarter hebben in 2017 geleid tot € 146 mln. additionele private investeringen en meer dan 1.500 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de regio.

Stijgende lijn voor Zuid-Holland

Nu de economie in de regio’s Rotterdam en Den Haag goed op de rit staat, groeit Zuid-Holland bovengemiddeld (3,3%). Terwijl de regio’s Leiden en Delft & Westland goed blijven presteren, is Oost-Zuid-Holland (o.a. Gouda en Alphen a/d Rijn) bezig aan een economische come-back. De Zuid-Hollandse werkloosheid blijft relatief hoog. Vooral in de regio Groot-Rijnmond is aanpassing van het aanbod aan de veranderende vraag op de arbeidsmarkt een uitdaging.

InnovationQuarter sluit 2017 af met succesvol kwartaal

2018 is het vijfde jaar van ons bestaan als InnovationQuarter. We verheugen ons erop om ook dit jaar samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te werken aan de economische structuurversterking en de innovatiekracht van onze prachtige regio. In dit artikel blikken we graag nog even met u terug op het vierde kwartaal van 2017.

Samen werken aan maatschappelijke uitdagingen in Zuid-Holland

Het jaarplan 2018 van InnovationQuarter is gereed. Hierin beschrijven we welke activiteiten we in 2018 gaan ondernemen en tot welke resultaten die zullen leiden. Onze drijfveer: gezamenlijk werken aan maatschappelijke uitdagingen om Zuid-Holland in economisch opzicht beter te laten presteren.

Ruim € 30 mln. extra voor innovatief bedrijfsleven Zuid-Holland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft hebben een kapitaalstorting van ruim € 30 mln. gedaan in InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Met deze middelen kan InnovationQuarter vanuit haar fonds IQCapital extra investeringen doen in innovatieve en snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland.

Evaluatie InnovationQuarter zeer positief

Er is brede waardering voor de wijze waarop InnovationQuarter invulling geeft aan haar opdracht. Met de komst van InnovationQuarter is de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering sterk toegenomen en is de samenwerking in Zuid-Holland aanzienlijk gegroeid. Dit blijkt uit een recente evaluatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappij.