Artikelen door Gerbert van der Wal

Gerbert van der Wal vertrekt bij InnovationQuarter

Per 1 september aanstaande zal Gerbert van der Wal vertrekken als manager Business Development bij InnovationQuarter. In de afgelopen 4 ½ jaar heeft Gerbert gebouwd aan een team van circa 25 professionals die dagelijks bezig zijn met het aanjagen en realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Kenmerkend voor de werkwijze van […]

Provincie versterkt campussen in Zuid-Holland

Afgelopen week overhandigde de provincie Zuid-Holland diverse cheques aan projecten van het Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus. In totaal werd er 1,5 miljoen euro uitgereikt. De projecten zetten de middelen in voor investeringen in onderzoeksinfrastructuur, zoals machines en instrumenten voor wetenschappelijk onderzoek en de versterking van innovatieclusters op de campus. Met innovatie […]

Nieuwe stimulans voor Zuid-Hollandse innovaties

Provincie Zuid-Holland biedt meer innovatieve projecten de kans om gebruik te maken van de regeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland. Daarnaast stelt de provincie middelen beschikbaar voor fieldlabs binnen de thema’s, verduurzaming van de procesindustrie, vertical farming, e-health, medische instrumenten en airport technologie binnen het operationele programma Kansen voor West II.

Zuid-Holland levert de meeste Nederlandse kandidaten voor Horizon2020-funding

5 van de 17 Nederlandse scale-ups die Horizon2020-financiering hebben ontvangen, zijn afkomstig uit Zuid-Holland. Daarmee staat de provincie op één als leverancier van kandidaten. De geselecteerde mkb’ers hebben disruptieve ideeën voor nieuwe producten, diensten of processen en zijn klaar om de Europese markt te veroveren. De bedrijven krijgen 70% financiering voor het businessplan, variërend van € 500.000 tot € 2,5 miljoen, voor het uitvoeren van hun businessplan met een looptijd van 12-24 maanden.

€ 75 mln. extra voor innovatie in 2018

Extra geld voor de innovatiekracht van het MKB (€ 18 mln.), het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (€ 15 mln.) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 mln.). Deze drie maatregelen leiden tot toegevoegde waarde voor onze economie en bevorderen het toepassen van kennis door innovatieve bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over deze € 75 mln. voor innovatie in 2018.

Uitvoering Roadmap Next Economy naar volgende fase

Afgelopen twee jaar is met medewerking van veel partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE is de langetermijnstrategie van de regio en richt zich op digitalisering van de economie, energietransitie en circulaire economie. Tegelijkertijd wordt ook extra ingezet op het vormgeven van het onderwijs en ondernemerschap van de toekomst, waarbij alle talenten worden ontwikkeld. Per 1 februari wordt de coördinatie voor de uitvoering en doorontwikkeling van de RNE ondergebracht bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

10 miljoen euro voor innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven

52 Zuid-Hollandse MKB-bedrijven hebben samen bijna € 10 mln. subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee kunnen de bedrijven innovatieve onderzoeksprojecten beginnen naar nieuwe producten, toepassingen en diensten voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, slimme logistiek of voedselveiligheid.

InnovationQuarter brengt partijen bij elkaar

In het magazine Bedrijvig vertelt Gerbert van der Wal, hoofd Business Development bij InnovationQuarter, over de aanpak en mogelijkheden van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter om innovatieve ondernemers in Zuid-Holland te financieren en ze te stimuleren om innovaties naar de markt te brengen.