Terug naar overzicht

All-time-high – InnovationQuarter begeleidt recordaantal bedrijven bij vestiging

InnovationQuarter begeleidde in 2019 een recordaantal van 56 (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe vestiging openden of bestaande activiteiten uitbreidden in Zuid-Holland. Onze regio trok vorig jaar met name hoogwaardig technologische bedrijven aan zoals DuPont Industrial Biosciences, IDE Group en Cybexer. Ook besloot Zalando in 2019 om een groot distributiecentrum in de regio te vestigen. De komende jaren zorgen deze 56 bedrijven samen voor ruim 2.700 banen en investeren ze 424 miljoen euro in de regio. Deze resultaten overstijgen die van voorgaande 6 jaren sinds de oprichting van InnovationQuarter.

Life Sciences, Hightech, IT en Cybersecurity sterk vertegenwoordigd

Het afgelopen jaar verwelkomden wij voornamelijk vooruitstrevende, technologisch geavanceerde bedrijven in Zuid-Holland. Opvallend afgelopen jaar is het grote aantal bedrijven binnen de sector Life Sciences & Health (LSH) dat zich in onze regio vestigde. Dit zijn voornamelijk bedrijven die als nieuwkomer een vestiging openden en ook een aantal bedrijven die de reeds gevestigde faciliteiten of activiteiten verder uitbreidden. Deze bedrijven zijn zowel actief binnen de medische technologie als binnen de biofarmaceutische kant van de sector. Ook zit hier een aantal bedrijven bij die diensten leveren aan andere bedrijven binnen de LSH-sector, zoals bijvoorbeeld het toepassen van AI in medicijnonderzoek.

Verder zien we een groeiende belangstelling van bedrijven binnen de Hightech en de IT-sector. Andere leidende clusters blijven ook interesse genereren, zoals het cybersecurity cluster The Hague Security Delta rondom Den Haag, het tuinbouw cluster in het Westland en recent groeit de aandacht voor het Aerospace cluster in Zuid-Holland. De bedrijven zoeken vaak aansluiting bij deze sterke sectorale clusters en worden aangetrokken door de beschikbaarheid van talent in onze regio.

Merle Maigre, Executive Vice President for Government Relations en Murray Davidson, Chief Technology Officer bij cybersecuritybedriif Cybexer beamen dit:

‘Het kennisniveau ligt heel hoog in deze regio; er is veel talent en de Nederlandse overheid is zeer ervaren’, zegt Maigre. Het meest waardevol aan de samenwerking met InnovationQuarter en The Hague Security Delta noemt ze dan ook de warme introductie bij een relevant netwerk en de informatie over het lokale ecosysteem. Davidson typeert Den Haag als stad van veiligheid. ‘En Nederland vormt een uitstekende match met Estland. Beide hebben een fantastische reputatie in cyberland en zijn op dat vlak heel volwassen en vooruitstrevend.’ Lees hier het volledige interview met Cybexer.

Nieuwe geopolitieke werkelijkheid leidt tot veranderde geomix

In 2019 zagen wij een sterke stijging van het aantal projecten uit het Verenigd Koninkrijk. Dit valt deels te verklaren door de voortdurende onzekerheid rondom de Brexit. Voorheen kwamen veruit het grootste aantal bedrijven, die wij begeleidden, uit de Verenigde Staten en China, maar afgelopen jaar heeft het Verenigd Koninkrijk de dominante positie overgenomen. Het aantal projecten afkomstig uit andere landen is juist steeds groter en diverser. Zowel uit India als uit landen als Zuid-Afrika, Turkije,

Israël en Japan zien we steeds meer projecten. Dit valt mede te verklaren door de interne politieke onrust in sommige landen, als een aantrekkende economische groei in deze landen.

Opschalen in internationale marketing, promotie en passende dienstverlening

Om de regio Zuid-Holland nog beter op de internationale kaart te krijgen werd eind 2019 de nieuwe website investinrotterdamthehaguearea.org gelanceerd, waarna 2020 de marketing verder wordt opgeschaald om nog meer bedrijven naar onze regio aan te trekken, die de clusters in onze regio versterken en voor hoogwaardige banen en investeringen zorgen.

Chris van Voorden, Hoofd Internationaliseren bij InnovationQuarter:

“In de uitgebreide contacten die we met internationale bedrijven hebben, merken we dat zij steeds meer op zoek zijn naar een goed ontwikkeld ecosysteem. Het gaat daarom in onze dienstverlening niet alleen om het vinden van een geschikte kantoor- of fabriekslocatie, maar veel meer om toegang tot het juiste netwerk, technologie en talent – naast natuurlijk markt. En dat heeft Zuid-Holland en InnovationQuarter de bedrijven steeds meer te bieden. De resultaten over 2019 laten zien dat dit loont.”

Resultaten van belang voor regionale en nationale economie

Het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen is van groot belang voor Nederland en de regio Zuid-Holland. Het draagt bij aan de economische groei en creëert werkgelegenheid. Zo zorgen de 56 buitenlandse bedrijven, die in 2019 zijn begeleid, naar eigen inschatting binnen drie jaar voor 2.810 banen, waarvan 2.764 nieuwe en 46 behouden arbeidsplaatsen. Bovendien investeren deze bedrijven gezamenlijk 424,2 miljoen euro in de regio.

Succesvolle nationale en regionale samenwerking

Het voltooien van deze 56 investeringsprojecten is mede een succes vanwege de goede nationale en regionale samenwerking. Op nationaal niveau werkt InnovationQuarter nauw met samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) – een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – en is partner van het Invest in Holland netwerk.

Op regionaal niveau werkt InnovationQuarter sinds 2014 zowel strategisch als uitvoerend samen met Rotterdam Partners en The Hague Business Agency.

Lees meer over de resultaten in het Algemeen Dagblad en OmroepWest

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Chris van Voorden

Hoofd Internationaliseren