Terug naar overzicht

17 projecten vragen AgriTech voucher aan

Ondernemingen uit de tuinbouw konden samen met technologieleveranciers tot 21 juni subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject. 17 projectconsortia werden gevormd waarvan één zelfs met tien partners. Dat alleen al is een mooi resultaat van het programma. Komende dagen zijn spannend. Dan wordt beoordeeld welke projecten het meest kansrijk zijn om toekomstbestendige verdienmodellen voor de tuinbouw door te ontwikkelen en innovatie op te schalen. Uiterlijk 19 juli wordt bekend welke consortia een voucher (tot € 100.000,-) krijgen om hun project te realiseren.

Voucher voor innovatieproject tuinbouw en tech

Samenwerking en opschaling noodzaak om koploper te blijven

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. We zien veel nieuwe technologieën ontwikkeld worden; maar grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen blijven uit. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge kosten en risico’s die validatie en opschaling met zich meebrengen. Anderzijds zien we terughoudendheid in het delen van ‘groene kennis’. Om baanbrekende innovatie te stimuleren, zul je technologische (‘grijze kennis’) moeten combineren met kennis van de tuinbouw. Het innovatieprogramma AgriTech wil deze twee barrières doorbreken door in te zetten op (cross-sectorale) samenwerking, kennisdeling en (financiële) ondersteuning. Met de vouchers moet het voor tuinbouwondernemingen en technologiebedrijven aantrekkelijker worden om innovatieve toepassingen in de praktijk te testen.

“Samenwerking tussen ontwikkelaars en ondernemers is essentieel voor de toekomst van het tuinbouwcluster. We hopen dat we met dit programma coalities kunnen stimuleren om samen stappen te zetten.” –  Albert Abee, wethouder van gemeente Westland en regiobestuurder van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Opbrengst: van oogstrobots tot digitale gewasinspectie

In totaal zijn er 17 aanvragen binnengekomen. De aanvragen komen uit diverse plekken uit de regio, waarvan de meeste uit Rotterdam, Delft, Westland en Lansingerland. Maar liefst 13 consortia hebben gebruik gemaakt van de spreekuren om hun ideeën te toetsen of om hulp te vragen. In de voorfase is met bijna alle partijen gesproken en zijn er diverse verbindingen gelegd.

“We hebben de deelnemers tijdens de spreekuren adviezen en extra inzicht in de regeling kunnen geven. Een aantal adviezen lezen we terug in de projectaanvragen. Voor de volgende ronde gaan we ook actief inzetten op het helpen vormen van consortia. Ik kan iedereen aanraden om hier gebruik van te gaan maken.” –  Colinda de Beer, Senior Business Developer Horticulture InnovationQuarter

Tussen de aanvragen zitten oplossingen die variëren van hard- tot software en combinaties daarvan. Een aantal oplossingen zijn heel specifiek voor een bepaald gewas, maar er zijn ook oplossingen die tuinbouw breed ingezet kunnen worden. Zo zien we meerdere keren de inzet van automatische beeldanalyse (vision technology) voorbij komen. Bijvoorbeeld om digitaal gewassen te inspecteren om zo een ziekte of plaag tijdig te voorkomen of om de kwaliteit van een gewas te verbeteren. In de zoektocht naar de perfecte bloem, wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de optimale inzet van vision technologie. Tot slot zitten er tussen de aanvragen meerdere projecten die robots willen inzetten om repeterende handmatige werkzaamheden te vervangen. Bijvoorbeeld tijdens het oogsten of controleren van gewassen.

Vervolg programma AgriTech

Bij het beoordelen van de aanvragen zal niet alleen gekeken worden naar de innovativiteit van de oplossing, maar ook naar de impact, haalbaarheid en kracht van het consortium. De consortia die een voucher toegekend krijgen, starten vanaf 1 augustus. Naast subsidie ontvangen zij ook begeleiding bij het succesvol en tijdig realiseren van hun project. September dit jaar zal nog een tweede voucherronde starten. Een aantal consortia heeft al aangegeven dat de deadline van afgelopen week te vroeg was om hun samenwerking goed neer te zetten, maar dat zij dan graag indienen. Vanuit het programma zal dan extra aandacht worden besteed aan het leggen van cross-sectorale verbindingen.

“In deze ronde hebben zich twee technologiebedrijven gemeld die nu vooral nog in andere sectoren opereren. De AI-oplossingen en geavanceerde data-analyse waar zij zich op richten, kunnen van grote waarde zijn voor de tuinbouw. Wij zien het als onze taak om nog meer bedrijven met unieke technologische oplossingen van buiten de sector te verbindingen aan de tuinbouw. Dit vraagt om het leggen van verbinden en het werken als ‘vertaler’ tussen tech en tuinbouw.” –  Colinda de Beer, Senior Business Developer Horticulture InnovationQuarter

Meer weten?

Bezoek dan de programmapagina. Houd deze ook in de gaten voor een volgende voucherronde. 

Het Innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit en is daarom eerste aanspreekpunt voor vragen. 

Neem gerust contact met ons op.

Colinda de Beer

Colinda de Beer

Senior Business Developer Horticulture
Nieuwsbrief