Terug naar overzicht

AgriTech opent tweede voucherronde voor innovatie in de tuinbouw

Ondernemingen uit de tuinbouw kunnen samen met technologieleveranciers tot 15 maart 2022 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject. Het innovatieprogramma AgriTech stelt voor de tweede keer vouchers beschikbaar met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium. Met de vouchers kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens de laatste fase van een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Zo wil het programma de tuinbouw stimuleren om technologische toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen.

agritech voucherronde

Hoe een voucher ontvangen

In totaal is er € 500.000,- beschikbaar voor 5-12 innovatieprojecten. Tot 15 maart kunnen aanvragen worden ingeleverd. Op de programmapagina staat alle informatie over het indienen en de voorwaarden. Van 24 januari tot 3 februari kunnen projectconsortia intekenen op een online spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld om een idee, samenwerking of business case alvast te toetsen. Om projectconsortia meer richting te geven wordt deze tweede voucherronde met een invulbaar projectplan gewerkt. Dit stimuleert consortia vooraf na te denken over zaken als de economische waarde van de innovatie, de haalbaarheid van het project en de beoogde rolverdeling.

Waarom deze regeling?

Onze regio heeft een koploperspositie in de wereldmarkt op het gebied van tuinbouw. Die willen we behouden. Het programma AgriTech is opgezet om twee barrières te doorbreken die grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen in de weg staan. Innoveren gaat gepaard met hoge kosten en risico’s voor validatie. De financiële bijdrage vanuit het programma moet deze drempel verlagen. Daarnaast vraagt innovatie om zowel technologische (‘grijze kennis’) als kennis van de tuinbouw (‘groene kennis’). Het programma helpt daarom bij het verbinden van betrouwbare samenwerkingspartners.

“Als je iets gaat maken dat nog niet bestaat, zitten daar heel veel bedrijfsrisico’s in. Het is goed dat AgriTech als een soort verzekeraar optreedt om een stukje van de kosten weg te nemen. ”

– Harm van Adrichem, Gearbox

Extra aandacht voor samenwerking en business cases

Omdat uit de eerste voucherronde bleek dat er extra ondersteuning nodig was bij het vinden van partners en het formuleren van een sterke business case, is daar afgelopen maanden middels het instrument ‘Dare2Cross’ extra op ingezet. Via verschillende (online) sessies is gekeken naar use cases op het ontsluiten van consumenten data in de keten; het slimmer inzetten van data voor optimale teeltplanning; automatisering als oplossing voor personeelstekort en verloop; en predictive maintenance. Op basis hiervan zijn projectconsortia gevormd waarvan het merendeel nu werkt aan het indienen van een voucheraanvraag.

“Ik werd vanuit het programma in contact gebracht met Sobolt en LetsGrow. Wij werken nu samen. Elk van de drie partijen brengt een stuk kennis in dat een ander niet heeft.”

– Tom Prins, Prominent

Voorbeeld: optimaliseren van teeltplanning

Eén van de thema’s waar veel energie op zat tijdens Dare2Cross is het slimmer inzetten van data voor optimale teeltplanning. Vooral voor telers die meerdere verschillende gewassen tegelijk kweken is een belangrijke vraag: wat zet je waar wanneer neer? Veel kennis zit nu nog in de hoofden van telers. Bijvoorbeeld wat de beste maand is om te zaaien als je een bepaalde hoeveelheid wilt kunnen leveren wanneer de klant daarom vraagt. Of hoeveel ruimte maak je als sierteeltkweker vrij voor welk gewas, zodat je het aantal m2 optimaal benut? Als een medewerker het bedrijf verlaat of uitvalt, is deze kennis weg. De eerste stap is het digitaliseren van allerlei data zoals kascapaciteit, weersverwachtingen, historische data en klantgegevens. Vervolgens zijn er allerlei slimme combinaties te maken met bijvoorbeeld AI. Er zijn al diverse prototypes en producten op de markt die dit kunnen. Een AgriTech-voucher kan gebruikt worden om deze om te zetten naar een toepassing in bestaande bedrijfsvoering bij telers. Dit is slechts één voorbeeld van de diverse mogelijkheden om gebruik te maken van het programma AgriTech.

“Er zijn al best wat bedrijven die interesse tonen in de volgende voucherronde. Ik hoop dat ze allemaal indienen en we een diversiteit van aanvragen ontvangen. Van oplossingen om meer inzicht in de keten te krijgen, tot kleine slimme oplossingen die bij kunnen dragen aan het automatiseren van arbeid.”

– Brenda van den Berg, AgriTech

Meer weten?

Bezoek dan de programmapagina, hier is alle informatie over de regeling te vinden.

Het Innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit.