Terug naar overzicht

Regio geeft nieuwe impuls aan innovatie tuinbouw

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Een koppositie om trots op te zijn. Nieuwe technologieën kunnen helpen om die positie te behouden en verder te versterken. Om die reden zet de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag samen met provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Greenport West-Holland het Innovatieprogramma AgriTech op. InnovationQuarter is verantwoordelijk voor de uitvoering van het innovatieprogramma. Het programma start begin 2021.

Het gebruik van automatisering gebeurt al langer in de tuinbouw. Een plukrobot voor de paprika’s, computers die de teelt in de gaten kunnen houden en bijvoorbeeld automatisch het klimaat in de kas kunnen bijstellen. Maar hoe zit het met het gebruik van drones in de kas, of een sorteerrobot die werkt met AI en precies de juiste groente bij elkaar sorteert? De regio Zuid-Holland biedt met haar vele innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en het sterke ecosysteem binnen de Greenport West-Holland een uitstekende voedingsbodem voor de transitie naar een duurzame en digitale tuinbouw. Met het innovatieprogramma kunnen samenwerkende partijen hun technologische innovaties ontwikkelen en testen in de praktijk. AgriTech stelt hiervoor geld beschikbaar via een voucherregeling. Daarnaast zet het programma ook in op samenwerking tussen de sectoren en het aanjagen van kennisdeling.

AgriTech innovatie tuinbouw

Nieuwe combinaties van tuinbouwbedrijven, innovatieve technische bedrijven en start-ups

Albert Abee, wethouder in Westland en tevens regiobestuurder MRDH onderkent het belang van innovatie “We zijn in deze regio heel goed in het bouwen van kassen en totale productiesystemen. Dat is ook een groeiend exportproduct. Maar er liggen nog meer kansen voor het gebruik van nieuwe technieken. Vaak afkomstig uit andere sectoren dan de tuinbouw. De makers en bedenkers van fabrieksapparatuur, zoals sensor robots en embedded artificial intelligence systemen, zijn niet noodzakelijk thuis in het Greenport cluster. Met dit programma willen we nieuwe samenwerkingen stimuleren van tuinbouwbedrijven,  innovatieve technische bedrijven en startups.”

Onderzoek eiwittransitie

Snelle ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van alternatieve eiwitten (bijvoorbeeld zeewier, algen en insecten). Eiwitten zitten in dierlijke en plantaardige producten. Plantaardige eiwitten worden steeds meer gebruikt in bijvoorbeeld vleesvervangers en in het relatief nieuwe kweekvlees. Anders dan dierlijke eiwitten is de productie van plantaardige eiwitten minder milieubelastend en ruimtebesparend. Om aan de mondiale vraag naar kwalitatief en betrouwbaar voedsel te voldoen, moet de productie van plantaardige eiwitten wel omhoog. Deze eiwittransitie biedt kansen voor duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen en ook hier spelen technologische oplossingen een belangrijke rol in de productie. In het innovatieprogramma AgriTech wordt daarom een onderzoek naar de kansen van deze eiwittransitie voor de regio gestart.

Albert Abee: “Het is een ontwikkeling die in het kader van het klimaat en de mondiale voedselproblematiek groeiende is. Maar wat is het businessmodel hierachter, welke technologieën zijn kansrijk voor toepassing en welke initiatieven (voorbeelden hiervan zijn zeewier- en algenteelt) zijn er al? Voor Zuid-Holland is hier nog geen compleet beeld van, terwijl er waarschijnlijk veel nieuwe kansen liggen.”  TNO zal samen met InnovationQuarter en Greenport West-Holland de potentie van deze transitie voor Zuid-Holland verder onderzoeken.

Innovatieprogramma’s

Eerder zetten MRDH, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en TNO al andere innovatieprogramma’s op. SMITZH, gericht op de maakindustrie, ZorgTech en Energie & Klimaat. Deze programma’s geven een impuls aan economische ontwikkeling en duurzame innovatie in Zuid-Holland door het stimuleren van ondernemerschap voor maatschappelijke opgaves. Vanuit de MRDH is voor het programma AgriTech 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naar verwachting kunnen projectconsortia vanaf het tweede kwartaal 2021 een voucher aanvragen en kort daarna gaan de eerste projecten van start. Meer informatie hierover volgt binnenkort op onze site.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In de tussentijd al vragen over dit programma? Neem gerust contact met ons op.

Marieke Kodde

Senior Business Developer