Terug naar overzicht

AgriTech zet Dare2Cross in voor cross-sectorale innovatie

Het Innovatieprogramma AgriTech stimuleert cross-sectorale innovatie. Maar hoe begin je daarmee? Wat is bijvoorbeeld een goede innovatievraag, en welke partners kunnen daarbij helpen? Dat het organiseren van cross-sectorale samenwerking knap lastig kan zijn, bleek uit de voucherronde van afgelopen zomer. Om bedrijven en consortia te helpen, zet het programma het beproefde instrument Dare2Cross in.

Dare2Cross Grow-Tech for Greens

Wat is Dare2Cross?

Dare2Cross verbindt mensen, bedrijven en organisaties die elkaar in hun gebruikelijke omgeving niet vanzelfsprekend zouden ontmoeten. Dat verbinden gebeurt rondom specifieke, actuele thema’s. Zo waren er eerder Dare2Cross-trajecten over onder meer Biobased en Smart Production. 

Impressie van de afsluitende bijeenkomst die werd georganiseerd over Smart Production. 

Door die aanpak creëert Dare2Cross ruimte voor oplossingen die voor een sector nieuw zijn. Dat gebeurt door eerst organisaties binnen een sector te helpen met hun innovatievraag, onder andere middels een inspirerende bijeenkomst. De innovatievragen worden vervolgens zo expliciet mogelijke verwoord in cases én relaties in ieders netwerk worden geactiveerd hier op mee te denken, vanuit de eigen sector, vanuit een andere discipline en vanuit andere sectoren. In een tweede bijeenkomst gaan experts van binnen en buiten de sector aan de slag met die cases om mogelijke oplossingen of oplossingsrichtingen te verkennen én om (nieuwe) samenwerking te verkennen.

Marieke Kodde, business developer bij InnovationQuarter, begeleidde afgelopen jaren enkele Dare2Cross-trajecten.

“We doorbreken vaste patronen in een bepaalde industrie of sector en zo ontstaat er ruimte voor nieuwe oplossingen. In de eerste bijeenkomst nodigen we vooral mensen uit die gelijkgezinden willen ontmoeten, rebels zijn en die vinden dat innoveren sneller kan.”

-Marieke Kodde, business developer bij InnovationQuarter

Hoe ziet Dare2Cross Grow-Tech for Greens eruit?

Op 4 oktober brengen we een divers gezelschap van binnen en buiten de sector samen onder de noemer: Grow-Tech for Greens. Daar worden de deelnemers uitgedaagd actuele vraagstukken in de tuinbouw te (her)formuleren en een breed scala aan oplossingsrichtingen te verkennen. Deze eerste bijeenkomst is kleinschalig en enkel op uitnodiging. 

Vraagstukken die mogelijk worden uitgewerkt zijn: omgaan met personeelstekorten en seizoenspieken; strategische watergift voor een meer homogene teelt; het voorkomen van ziekte- en plagen; efficiëntere inkoopplanning voor het telen door het jaar heen; het voorkomen van stilstand door onderhoud van machines en imagoverbetering bij de consument. 

Deelnemers zijn vooral tuinbouwondernemingen die deze problemen herkennen en nader kunnen toelichten; bedrijven uit andere sectoren die met vergelijkbare problemen te maken hebben en technologiebedrijven die mogelijk oplossingen kunnen aanbieden op deze vraagstukken. De deelnemers wordt gevraagd hun netwerk binnen en/of buiten de sector uit te nodigen en een bijdrage te leveren aan deze vraagstukken. 

Deze relaties worden vervolgens uitgenodigd voor een grotere bijeenkomst op 2 december waar rond de vraagstukken gezocht wordt naar oplossingsrichtingen en mogelijke samenwerkingen verkend worden. Denkt u ook een actieve bijdrage te kunnen leveren aan deze vraagstukken, dan kunt u dit kenbaar maken bij het programma. De uitgediepte vraagstukken zullen vooraf gecommuniceerd worden.

Ideeën en samenwerkingen die ontstaan, kunnen worden uitgewerkt in een aanvraag voor een voucher bij AgriTech. De deadline voor het indienen van deze ronde zal begin 2022 zijn. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt via de programmapagina.

Meer weten?

Het innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit. Op de programmapagina is meer te vinden over AgriTech. 

Marieke Kodde

Senior Business Developer