Terug naar overzicht

Dertien projectconsortia vragen AgriTech-voucher aan

Tot vorige week konden ondernemingen uit de tuinbouw samen met technologieleveranciers subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject in het innovatieprogramma AgriTech. Dertien projectconsortia dienden een aanvraag in. Programmamedewerker Brenda van den Berg: ‘Minder aanvragen dan vorige keer, maar de kwaliteit ligt hoger. Het programma wordt beter gevonden door die partijen voor wie dit programma bedoeld is met goede voorstellen.’ Komende dagen beoordelen we welke projecten het meest kansrijk zijn. Uiterlijk 13 april maken we bekend welke consortia een voucher (tot € 100.000,-) krijgen om hun project te ondersteunen.

AgriTech ronde 2 bekendmaking aanvragen

Mooie diverse opbrengst: van ketenoptimalisatie tot energiebesparing

In totaal zijn er dertien aanvragen binnengekomen. De meeste daarvan komen uit het Westland. De totale spreiding is goed verdeeld over de regio van Katwijk in het noorden, tot aan de Drechtsteden in het westen tot aan Goeree-Overflakkee in het zuiden. Ook de gewassen en oplossingen waar voorstellen op ingediend zijn, zijn divers. Van potplanten tot vruchten tot snijbloemen en van ketenoptimalisatie, tot betere planning tot energiebesparing.

“Het is de afgelopen weken natuurlijk nog belangrijker geworden om alternatieven te vinden voor gas. Door mee te doen aan het programma zullen bedrijven hun innovaties makkelijker kunnen opschalen en de nodige energiebesparing realiseren.”

– Colinda de Beer, InnovationQuarter

Tussen de aanvragen zitten oplossingen die variëren van hard- tot software en combinaties daarvan. Veel van de oplossingen komen overeen met eerder geïdentificeerde thema’s tijdens Dare2Cross zoals data slimmer inzetten voor optimale teeltplanning of automatisering als oplossing voor personeelstekort en – verloop. Dare2Cross Grow-Tech for Greens werd tussen de eerste en tweede voucherronde vanuit het programma georganiseerd om de bedrijven uit de tuinbouw en tech elkaar beter te laten vinden en verbinden.

Ondersteuning leidt tot betere kwaliteit voorstellen

Naast Dare2Cross is vooraf met alle projectconsortia contact geweest. Ook zijn meerdere voorstellen vooraf door het programmateam bekeken en konden bedrijven hulpvragen stellen tijdens één van de spreekuren.

“Ik ben blij dat we al zoveel contact hebben gehad met bedrijven. We hebben hen geholpen bij het aanscherpen van hun voorstel, samen TRL-niveaus kunnen doorspreken of aanbevolen om gebruikers of toeleveranciers aan te haken om hun consortium te versterken. Ik zie echt verschillen met de eerste ronde.”

– Colinda de Beer, InnovationQuarter

Niet alle partijen uit het voorbereidende werk zijn terechtgekomen tussen de inzendingen en dat is goed. In de vorige ronde was het aantal inzendingen hoger, maar de business cases waren niet altijd even sterk. Veel bedrijven gaven aan moeite te hebben gehad met het vinden van consortiapartners. Programmamedewerker Brenda van den Berg: “We zien dat de regeling nu beter gevonden wordt en dat bedrijven begrijpen waar we naar op zoek zijn. Er zijn dertien inzendingen, maar we hebben veel meer partijen geholpen. Sommige partijen hebben een andere weg gekozen of alternatieve financieringsbronnen gevonden die beter passen bij de innovatie die zij willen realiseren.”

Vervolg programma AgriTech

Bij het beoordelen van de aanvragen zal niet alleen gekeken worden naar de innovativiteit van de oplossing, maar ook naar de impact, haalbaarheid en kracht van het consortium. De consortia die een voucher toegekend krijgen, starten vanaf 1 mei. Naast subsidie ontvangen zij ook begeleiding bij het succesvol en tijdig realiseren van hun project.

Meer weten?

Meer weten over waarom we dit programma organiseren of hoe de voucherronde verder verloopt? Bezoek dan de programmapagina. Houd deze ook in de gaten voor updates over de projecten. Het Innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit en is daarom eerste aanspreekpunt voor vragen.

Colinda de Beer

Senior Business Developer Horticulture