Op 4 oktober 2018 vindt de 7e editie van de Innovation Expo (IE2018) plaats, deze keer in de RDM Onderzeebootloods en het RDM Congrescentrum in Rotterdam Zuid. Met de IE2018 biedt de overheid een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen. Bent u één van de vormgevers van het nieuwe Nederland? Heeft u een innovatie die bijdraagt aan het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land? Dan is de IE2018 iets voor u!

Innovation Expo 2018 @ Rotterdam / Innovatie Estafette 2018

IE2018, een podium voor uw innovaties

De Innovation Expo 2018 is een win-win situatie voor iedereen. U ontmoet andere innovators, maar ook beslissingsmakers en enablers, wat een vruchtbare samenwerking kan opleveren. Dankzij de IE2018 kunt u de ontwikkeling van uw innovatie versnellen.

De IE2018 is een staalkaart van het meest spraakmakende wat Nederland te bieden heeft. We laten Nederlandse oplossingen zien voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Op de IE2018 zetten we samen het Nederlandse innovatie-ecosysteem goed op de kaart! U levert een betekenisvolle bijdrage aan noodzakelijke transities waar Nederland voor staat. Met u als enthousiaste deelnemer wordt de IE2018 een groot succes, met baanbrekende resultaten!

Het aanbod

De IE2018 biedt u een interessante plek om zaken te doen, uw netwerk uit te breiden en uw innovaties extra in de spotlight te zetten. U heeft de kans uw innovatie als een experience te presenteren in een inspirerende omgeving. De expositie in zijn geheel toont daarmee Nederland als een groot living lab. U wordt daarbij ondersteund door een professionele evenementenorganisatie, die voor u de basis legt om dit mogelijk te maken.

Innovation Expo 2018 @ Rotterdam / Innovatie Estafette 2018

Innovation Expo 2018, iets voor u?

Ontwikkelt u een innovatie en kunt u deze innovatie op een aansprekende manier, als een echte experience exposeren/demonstreren op 4 oktober 20181? Het gaat bij voorkeur om een innovatie die in samenwerking met andere partijen (bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties) ontwikkeld wordt. Dan komen we graag met u in contact.

Wij hanteren de volgende criteria bij de selectie van de exposanten:

 1. Het gaat over innovaties op de gebieden van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, de gebouwde omgeving, voedsel, gezondheid (niet gezondheidszorg) en sleuteltechnologiën. De innovaties bieden Nederlandse oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen.
 2. De innovaties voor expositie op 4 oktober 2018 zijn aansprekend te maken als een experience voor het nationale en internationale publiek en hebben een voorbeeldwerking. De innovaties bevinden zich in één van de R&D fasen; proof-of-concept, prototype of scale-ups.

Nog een paar zaken om rekening mee te houden:

 • Als uw innovatie geschikt is om als experience op de IE te worden getoond volgen meer details over op-afbouw en de faciliteiten. In het eerste kwartaal van 2018 wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
 • De locatie en de ondersteuning van de evenementenorganisatie is kosteloos, u financiert wel zelf de realisatie van uw experience, uw eigen communicatiematerialen en het vervoer naar de locatie.
 • De opbouwdag is op 3 oktober 2018 en afbouw is na afloop van het event op 4 oktober.

Successen uit de vorige editie (IE2016)

De vorige editie (in 2016) laat een duidelijke meerwaarde voor innovaties en netwerken zien.

Een paar voorbeelden:

 • De media-aandacht voor gedemonstreerde drijvende en roterende zonnepanelen op de IE2016 heeft veel bekendheid opgeleverd en het bedrijf een flinke “boost” bezorgd. De zonnepanelen worden door het speciaal opgerichte consortium ‘Zon op water’, grootschalig getest. Op de Nationale Klimaattop in 2016 is een intentieovereenkomst getekend tussen Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam om een grootschalig drijvend zonneveld te laten ontwikkelen.
 • Het presenteren van de zelfrijdende auto op de Expo en het beleven van de zelfrijdende auto’s door de EU-transportminister heeft de gemaakte afspraken tijdens de ministersbijeenkomst tussen lidstaten, Europese Commissie en industrie extra glans gegeven en de urgentie voor Europese wetgeving onderstreept. De fabrikanten hebben door de grote media-aandacht hun producten wereldwijd kunnen showen en Nederland leren kennen als een interessant Living lab met vernieuwende publiek-private samenwerkingsvormen (PPS-en) die innovaties versnellen.
 • Er is een cross-over gemaakt tussen de programma’s Groen in de Stad en Slimme en Gezonde steden die de synergie heeft verbeterd waardoor programma’s (en steden) een stap voorwaarts hebben kunnen maken.
 • Het Biobased Huis, een co-creatie van meer dan 30 ondernemers onder de titel ‘biobased ready to market’, is onder grote mediabelangstelling door toenmalig EZ minister Kamp op de Innovation Expo gelanceerd en is daarna op de markt gekomen.

De organisatie

De IE2018 is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken. Uiteraard is InnovationQuarter als de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij betrokken bij het programma. Meer informatie volgt in 2018.

 

Bron / Innovation Expo

Stuur uw idee in!

Interesse in deelname? U kunt uw innovatie tot 1 februari 2018 sturen naar: IE2018@minienm.nl. Een lid van het projectteam zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Geef bij het indienen in ieder geval het volgende aan:

 • De naam van uw organisatie en uw eigen contactgegevens.
 • Welke innovatie (naam innovatie) wilt u laten zien? Geef een korte beschrijving (max 250 woorden) Welke bijdrage levert uw innovatie aan de maatschappelijke uitdaging(en)?
 • Op welke wijze kunt u uw innovatie als een experience tonen?
 • Met welke organisaties/netwerken werkt u samen aan deze innovatie?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, meld u aan voor de IE2018-nieuwsbrief op www.innovation-expo.nl.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

576
 • Gerbert van der Wal
 • Hoofd Business Development