Terug naar overzicht

Actief in de tuinbouw en zaken doen in de Golfregio?

Juist in de coronacrisis is er momentum voor de Nederlandse tuinbouwsector om onze excellente kennis en producten te exporteren. Er liggen grote kansen in de Golfregio waar men graag zelfvoorzienend wil worden, bijvoorbeeld door middel van indoor farming. Omdat het voor individuele, Nederlandse partijen veel lastiger is om te internationaliseren wil InnovationQuarter samen met Dutch Greenhouse Delta een gezamenlijk internationaliseringtraject starten. Welkom zijn partijen uit de gehele keten.

Kans voor kennisexport en hoogwaardige technologie

De wereld gaat door een zeer moeilijke tijd heen. Het wordt steeds duidelijker hoe kwetsbaar wij als individu maar ook als land zijn. Nederland is voor veel goederen en diensten afhankelijk van het buitenland. Dat maakt ons kwetsbaar. Echter voor onze voedselvoorziening zijn wij relatief gezien niet afhankelijk van het buitenland. Sterker nog, wij zijn de twee na grootste groenten- en fruitexporteur van de wereld. Onze producten gaan naar landen die dus veel kwetsbaarder zijn in hun voedselvoorziening. Wij zien en lezen steeds meer dat onze huidige exportklanten zelfvoorzienend willen worden.  Dit geldt ook zeker voor de Golfregio. Alleen al voor de UAE geldt dat 90% van het voedsel wordt geïmporteerd.  De minister van Foodsecurity and Food safety heeft ons laten weten veel meer zelf te willen gaan produceren.  Deze ontwikkeling kunnen we zien als een bedreiging voor onze export van groenten en fruit. Maar kunnen we ook zien als kans voor de export van hoogwaardige technologie, diensten en kennis. We willen ons zowel op Sustainable Greenhouses als op Indoor Farming richten.

Start collectief PIB-traject

Wij zijn ervan overtuigd dat als wij deze kennis en producten goed inzetten de concurrentiepositie van Nederland kunnen versterken en een significante bijdrage kunnen leveren aan het  duurzaam voeden en vergroenen van de wereld.  Belangrijk daarbij is op te merken dat we dit niet als individuele bedrijven kunnen doen.  Individueel zijn de bedrijven geen partij voor internationale overheden en investeerders, en zullen wij dus niet uitgenodigd worden. Individueel kunnen wij de schaal en complexiteit van de aanvragen niet aan. Reden te meer om de samenwerking op te zoeken en collectief een PIB te starten.

Gezocht: vertegenwoordiging van de hele keten

Dutch Greenhouse Delta en InnovationQuarter zijn daarom op zoek naar bedrijven en instellingen die gezamenlijk de gehele waarde- of  productieketen vertegenwoordigen. Met dit consortium willen zij een PIB aanvraag indienen bij het Rijk. Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Door een PIB-aanvraag staan we als Nederlands cluster sterker en kunnen we gezamenlijk promotie, kennis en netwerk opbouw.

Interesse, meldt u vóór 17 juni aan!

Op 17 juni wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Heeft u belangstelling, meld u dan vóór 17 juni aan bij Anne-Claire van Altvorst (InnovationQuarter): anne-claire.vanaltvorst@innovationquarter.nl

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Anne-Claire van Altvorst

Senior Venture Developer