Terug naar overzicht

12 projectconsortia vragen Energie & Klimaat-voucher aan

In totaal 12 projectconsortia, gevormd door mkb’ers, fieldlabs en ketenpartners uit de regio, dienden een voucheraanvraag in voor de derde ronde van het innovatieprogramma Energie & Klimaat III. Op 22 februari pitchen zij hun plan voor een toepassingsstudie, fieldlabtesting of real-life-testing. De projecten die een voucher krijgen, ontvangen tot € 100.000,- en begeleiding om hun innovatie dichter naar de markt te brengen. Opvallend deze ronde is vooral het leereffect van diverse indieners.

Het innovatieprogramma Energie & Klimaat stimuleert met vouchers verschillende partijen uit de keten samen te werken op thema’s die voor de regio belangrijk zijn: verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie, elektrificatie van de industrie en circulaire grondstoffen in de industrie. Fieldlabs spelen een belangrijke rol in het programma om de kennis en ervaring die in de projecten wordt opgedaan te borgen.

EK3 ronde 3 aanvragen

De opbrengst: veel verbeterde projectvoorstellen

In deze derde voucheropenstelling van het programma valt vooral één ding op: de helft van de projectconsortia deed al eerder een aanvraag. Matthijs Damm, projectmedewerker Energie & Klimaat: “Deze ronde zit vrij dicht op de vorige ronde. Dit maakte het aantrekkelijk voor projectconsortia die afvielen om de feedback die zij kregen te verwerken en opnieuw in te dienen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Je ziet hier duidelijk de meerwaarde van het programma. We bieden niet alleen een financiële stimulans. We proberen projecten verder te helpen door hen advies te geven over het versterken van hun business case of door hen te verbinden aan andere partijen.”

Voorbeelden van aanvragen

Deze ronde kwamen de meeste aanvragen binnen op de thema’s verduurzaming van de gebouwde omgeving en circulaire grondstoffen in de industrie. Bij die laatste ligt de focus op de verwaarding van biobased reststromen. Een project dat op dit thema ingediend werd, is bijvoorbeeld het omzetten van zeewierreststromen voor het kleuren van textiel. Een ander voorbeeld van een project is het opwerken van waterstof en biogas uit slib naar groen gas.

Matthijs: “Ik ben benieuwd hoe iedereen het er vanaf brengt tijdens de pitches. Tussen de aanvragen zat een voorstel dat heel helder uitleg gaf over waarom de glastuinbouw een logische afzetmarkt is. Dat is iets waar wij in de pitches ook op beoordelen: hebben de consortia kennis van de markt, de potentiële klant, is de technologie goed uitgelegd en het onderscheidend vermogen onderbouwd.”

Het doel van het programma

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling door belangrijke thema’s voor de regio te benoemen en bedrijven uit te nodigen hier oplossingen voor aan te dragen. Als onderdeel van het programma wordt meerdere malen per jaar een voucherregeling geopend. Projecten kunnen in verschillende rondes en fases van het programma opnieuw indienen.

Matthijs: “Het is ons doel kansrijke innovaties een stukje dichter bij de markt te brengen. Bij afronding van ieder project denken we mee over logische vervolgstappen. Dit kunnen bijvoorbeeld Europese subsidiefondsen zijn of deelname aan een Investor Readiness Programma.”

Meer weten?

Meer informatie over het programma is hier te vinden. In dit projectenoverzicht is te zien welke projecten reeds een voucher ontvingen. Vragen kun je stellen aan Matthijs.

Matthijs Damm

Matthijs Damm

Business Developer Innoveren