Terug naar overzicht

26 projectconsortia vragen Energie & Klimaat-voucher aan

Maar liefst 26 projectconsortia, gevormd door mkb’ers, fieldlabs en ketenpartners uit de regio dienden afgelopen maanden een voucheraanvraag in bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Er werd voor bijna een miljoen subsidie aangevraagd. Komende weken wordt op basis van pitches een selectie gemaakt van de meest kansrijke projecten. De projectconsortia krijgen met een voucher (financiële) ondersteuning om hun innovatieve oplossingen op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen.

Energie & Klimaat 3 voucheraanvragen tranche 1

Fieldlabs als ambassadeur en verbindingsofficier

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling door belangrijke thema’s voor de regio te benoemen. Als onderdeel van het programma wordt meerdere malen per jaar een voucherregeling geopend. Die stimuleert verschillende partijen uit de keten samen te werken op die thema’s. Fieldlabs spelen een belangrijke rol in het borgen van de kennis en ervaring die in de projecten wordt opgedaan. Voor ieder thema is onlangs een fieldlab aangewezen dat als ambassadeur en verbindingsofficier optreedt naar bedrijven.

“We waren diep onder de indruk van de kwaliteit van de voorstellen. De aanvragen die we hebben binnengekregen sluiten heel goed aan bij de thema’s die we voor onze regio benoemd hebben. Vermoedelijk spelen de fieldlabs daar een rol in. We hebben er vertrouwen in dat een aantal van deze voorstellen echt impact zal maken.”

– Gerda Stijf, projectmedewerker Energie & Klimaat

Opbrengst: mooi divers en aansprekende voorstellen

De aanvragen zijn mooi verdeeld over de thema’s: verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie, elektrificatie van de industrie en circulaire grondstoffen in de industrie. De meeste projectplannen zijn gericht op fieldlabtesting. Ook zaten er enkele plannen tussen voor toepassingsstudies en real-life-testing grounds. Aansprekende voorbeelden van aanvragen zijn: plannen om bagger uit rivieren en havens te verwaarden in bijvoorbeeld kunstmest en verpakkingsmateriaal; zelflerende batterijen voor slimmer energiegebruik; en de inzet van blockchaintechnologie en sensoren om handel in zonnepanelenparken mogelijk te maken.

“Tussen de aanvragen zien we ook projecten uit een eerdere ronde die opnieuw een voucher willen ontvangen voor een vervolgstap. Dat is mooi want dat betekent dat je programma toegevoegde waarde levert. Het is echter niet vanzelfsprekend dat die projecten deze ronde weer financiering krijgen. We hebben vooraf beoordelingscriteria opgesteld die voor ieder projectvoorstel even zwaar gelden en werken bewust met diverse beoordelaars. Daarnaast zijn we iedere ronde ook op zoek naar een mooie balans tussen projecten op de verschillende thema’s.”

– Gerda Stijf, projectmedewerker Energie & Klimaat

Vervolg programma Energie & Klimaat

Komende week krijgen de projectconsortia te horen of ze mogen komen pitchen op 9 en 10 mei. Eind mei maken we bekend welke projecten er daadwerkelijk een voucher toegekend krijgen. In juni zullen de eerste projecten van deze ronde van start gaan.

Bedrijven die deze ronde gemist hebben en interesse hebben in het programma, kunnen na de zomer weer een aanvraag indienen.

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Meer informatie over het programma is hier te vinden. Het is niet de eerste keer dat het programma vouchers beschikbaar stelt. In dit projectenoverzicht is te zien welke projecten reeds een voucher ontvingen. Het gaat om uiteenlopende projecten van een watertaxi op waterstof tot circulaire binnenwanden voor in de bouw.