Aantal scale-ups in Zuid-Holland groeit, maar waarom is dat belangrijk?

Onlangs presenteerde het Erasmus Centre for Entrepreneurship de nieuwe editie van de jaarlijkse Scale-up Dashboard (zie hier het volledige rapport). Met een stijging van 7% in 2018 ten opzichte van 2017 neemt het aantal scale-ups in Nederland nog altijd toe. Toch is de toename meer dan gehalveerd ten opzichte van de 18%-stijging in 2017. Zuid-Holland laat een vergelijkbare trend zien. In 2018 was met 595 scale-ups 21% van de scale-ups gevestigd in Zuid-Holland.

Tabel - Snelgroeiende Bedrijven Zuid-Holland (2014-2018)

In Zuid-Holland is het aantal scale-ups de afgelopen jaren gestaag gegroeid. In de afgelopen vijf jaar zien we een forse toename van ruim 60%. De twee grootste steden uit de provincie, Den Haag en Rotterdam, laten een vergelijkbare trend zien. Wel is duidelijk dat de groei wat afvlakt. Het aantal scale-ups groeit minder snel dan voorheen. Tussen 2016 en 2017 was de groei in Zuid-Holland nog ruim 20%, in de periode 2017-2018 was daar nog 7% van over.

Waarom zijn scale-ups belangrijk voor Zuid-Holland?

Dat ondernemerschap belangrijk is voor economische groei is geen nieuws. Toch verdient die constatering nuance. Hoewel ondernemerschap in het algemeen belangrijk is voor het genereren van banen en economische activiteit, tonen recente onderzoeken aan dat een kleine groep snelgroeiende bedrijven (scale-ups) verantwoordelijk is voor het merendeel van nieuwe economische activiteit en banen (zie o.a. Stam et al., 2009). Bovendien hebben scale-ups vaak aantrekkingskracht op talentvolle mensen. Scale-ups zijn dus van vitaal belang voor de Zuid-Hollandse economie en daarmee een belangrijke prestatie-indicator van de Zuid-Hollandse economie.

Wat doet InnovationQuarter voor scale-ups?

Omdat snelgroeiende bedrijven zo belangrijk zijn voor de regionale economie, maakt InnovationQuarter zich hard voor scale-ups. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het is lastig vooraf in te schatten welke bedrijven gaan groeien. Ook komen scale-ups, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet vaker voor in technologie-intensieve sectoren dan in andere sectoren. Onderzoek laat wel zien dat groeiambitie bij ondernemers erg belangrijk is voor een bedrijf om te groeien. Bedrijfsgroei gebeurt vrijwel nooit spontaan (Terjesen et al., 2016). Bij InnovationQuarter werken wij daarom intensief samen met ondernemers die de ambitie hebben om te groeien. Samen met hen werken we zowel aan het laten groeien van hun bedrijven, als aan het versterken van het Zuid-Hollandse ecosysteem als geheel. Dat doen we onder andere door te investeren, innovatiesamenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te faciliteren en nieuwe kennis naar de regio te halen. Op die manier helpen wij ambitieuze ondernemers uit Zuid-Holland direct en indirect om te groeien.

Scale-ups, een definitiekwestie

Er zijn verschillende definities van scale-ups, of simpelweg snelgroeiende bedrijven, in omloop. Het Erasmus Centre for Entrepreneurship definieert scale-ups als volgt: “(…) Een bedrijf met een gemiddelde groei van 20 procent of meer per jaar in werknemers en/of omzet gedurende een meetperiode van 3 jaar. Daarnaast moet het bedrijf minstens 10 fulltime werknemers (fte) hebben aan het begin van de meetperiode.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief