Terug naar overzicht

5G in de tuinbouw: de volgende stap naar de autonome kas?

Vorige week vond het webinar “5G in de tuinbouw” plaats, live vanuit Tomatoworld. Gemist? De 4 expertinterviews over de impact van digitalisering en robotisering op de tuinbouw zijn nu terug te kijken. De mogelijkheden en uitdagingen worden hier uitvoerig besproken. Van data gedreven teelt tot plukrobots: wat is nu écht de meerwaarde? Met welke aanpassingen en investeringen in je bedrijf krijg je te maken? En wat betekent de komst van 5G voor deze trends? En niet onbelangrijk: welke financiële regelingen zijn er voor ondernemers die met deze nieuwe technologie willen experimenteren?

Waarom 5G?

5G, de vijfde generatie mobiele netwerken, kan het toepassen van nieuwe technologie versnellen. Denk aan grootschalige uitrol van sensoren in kassen, waarmee bijvoorbeeld de oogstdatum en opbrengst veel beter voorspeld kan worden, aan kwaliteitscontrole tijdens transport, of aan meer autonome of flexibel inzetbare robots en drones in de kas. 

Bij iedere generatie zien we een hogere snelheid, meer capaciteit en minder vertraging in dataoverdracht dan het vorige netwerk. Het verschil bij 5G is dat het van meet af aan is ontwikkeld voor de industrie. Doordat de downloadsnelheid van 5G tot 100 keer sneller kan zijn als die van 4G, zijn heel andere business modellen mogelijk. Soms is 5G zelfs voorwaardelijk om een innovatie toe te kunnen passen. Het kan dus geen kwaad om je hier eens in te verdiepen. 

Continue datastroom om gewas te verbeteren

Ab van Marrewijk van Tomatoworld schetst een beeld van de kas waarin robots het werk doen. Hij verwacht dat binnen 5 jaar robots zijn snoeptomaten plukken. Niet op basis van momentopnames, maar door een continue datastroom over het gewas op te halen, te analyseren en er op te acteren. Colinda de Beer, Senior Business Developer Horticulture bij InnovationQuarter, geeft tijdens het interview aan dat in Tomatoworld nu al camera’s hangen die 24/7 beelden van het gewas maken en daaruit de vitaliteit afleiden.

Data combineren

Peter Hendriks, van LetsGrow.com, legt uit dat de crux vooral ligt in het combineren en visualiseren van data. Bij Tomatoworld zijn op dit moment ook al sensoren actief die uit de plantstengels oppikken of een plant stress heeft. Door die data uit de sensoren met andere data te koppelen, zoals aan de continue stroom van beelden, wordt het steeds makkelijker om te voorspellen waar en wanneer moet worden ingegrepen om het gewas te verbeteren, bijvoorbeeld door de klimaatcomputer iets anders in te stellen. 

Vouchers beschikbaar

Voor het zover is dat je sensoren of robots in je kas implementeert, is het goed om de toepasbaarheid hiervan te testen. Levert het wel op wat je er van verwacht? Waar moet je allemaal aan denken? Met wie kun je samenwerken om dit te realiseren? Het kost natuurlijk geld om dit goed uit te zoeken. Voor bedrijven uit Zuid-Holland zijn er twee interessante regelingen.

Het Do IoT Fieldlab van de TU Delft helpt technologiebedrijven bij het uitvoeren van testen met de nieuwste 5G-technologie. Er zijn vouchers beschikbaar voor zowel een haalbaarheidsonderzoek als een pilot, waarmee tot 90% van de kosten voor expertise en faciliteiten van het fieldlab worden gedekt. In totaal is er € 500.000,- beschikbaar aan subsidie. 

Voor bedrijven of tuinbouwondernemingen die de focus graag eerst leggen op de toepassing van een andere technologie of vooral op zoek zijn naar cross-overs, is er het innovatieprogramma AgriTech. Dit programma probeert een verbindende rol te slaan tussen tuinbouw en technologieleveranciers. Onlangs is vanuit dit programma ook een voucherronde gehouden. Binnenkort wordt meer bekend over het vervolg van het programma.

 

Meer weten?

Kijk hier het webinar terug. Op de pagina van Do IoT Fieldlab is meer te vinden over de vouchers specifiek voor 5G-innovatie. Interesse om een andere technologie toe te passen of op zoek naar samenwerking zonder al te veel risico’s te lopen? Bezoek dan de programmapagina van het innovatieprogramma AgriTech. In alle gevallen geldt: neem gerust contact op met InnovationQuarter voor meer informatie of hulp.

AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Colinda de Beer

Senior Business Developer Horticulture