Terug naar overzicht

5,2 miljoen extra voor Smart Manufacturing in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland maakte vandaag bekend dat zij € 5,2 miljoen beschikbaar stelt voor de doorontwikkeling van het innovatieprogramma SMITZH. Dit programma helpt Zuid-Hollandse maakbedrijven hun productieprocessen te verbeteren door hen te verbinden aan hightech toeleveranciers en Smart Manufacturing fieldlabs. In de volgende fase is er specifiek aandacht voor opschaling, de thema's: technologieontwikkeling, arbeidsmarkt en internationalisering, en stappen nieuwe partners in.

Versterken concurrentiepositie en verkleinen personeelstekort

Zuid-Holland kent een sterke maakindustrie (10.000 bedrijven) met een hightech toeleverketen (100.000 banen). We zien dat Smart Manufacturing – het automatisering van productieprocessen met technologieën als robots, big data en 3D-printen – de markt sterk beïnvloedt. Door de toepassing van Smart Manufacturing kunnen productiekosten worden verlaagd; wordt de kwaliteit van producten beter en consistenter; neemt de levertijd af en wordt deze beter voorspelbaar.

Om de concurrentiepositie van onze maakindustrie te behouden en te versterken, is door de provincie, MRDH, TNO, InnovationQuarter en acht Smart Manufacturing fieldlabs, het programma SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland) opgezet. SMITZH stimuleert en ondersteunt technologische toeleveranciers en maakbedrijven uit Zuid-Holland bij de toepassing van slimme maaktechnologie. Daarnaast is het programma gericht op het opleiden van mensen en het verkleinen van het oplopend personeelstekort.

Nieuwe fase SMITZH

Met de bijdrage van de provincie gaat het programma medio 2019 een nieuwe fase in. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de aanpak voor de doorontwikkeling van het programma (SMITZH-3) vastgesteld, en ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden. Het volledige voorstel is hier te bekijken.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “In de praktijk blijkt het vrij complex om het productieproces te innoveren. Zomaar een robot aanschaffen is niet direct de oplossing. Met het programma SMITZH helpen we daarbij, bijvoorbeeld in de maritieme- of foodsector. Zo geven we een impuls aan de innovatieve economie en werkgelegenheid van Zuid-Holland.”

De derde fase richt zich vooral op schaalvergroting naar honderden bedrijven en de opschaling van de beweging die in SMITZH-2 op gang is gebracht. In de derde fase is specifiek aandacht voor technologieontwikkeling, arbeidsmarkt en internationalisering. In SMITZH-3 stappen ook extra partners in: FME, Holland Instrumentation, Metaalunie, Hogeschool Rotterdam en TU Delft.

Ambitie: internationaal zwaartepunt voor Smart Manufacturing

De ambitie is om met SMITZH-3 Zuid-Holland zichtbaar te maken als internationaal zwaartepunt voor Smart Manufacturing op de gebieden lucht en ruimtevaart, maritiem en offshore, instrumenten en sensoren en agro/food.

SMITZH-3 gaat medio 2019 van start, aansluitend op het huidige SMITZH-2 programma. Eerder is vanuit de MRDH voor SMITZH-2 een bijdrage toegekend van € 750.000.
Met een bijdrage van de provincie van € 5,2 miljoen kan een meerjarig programma SMITZH-3 van in totaal circa € 11,5 miljoen euro worden gerealiseerd doordat partijen zoals TNO, TU Delft en andere bedrijven en partners meefinancieren.

Loket-functie SMITZH

Op de website van SMITZH is te lezen welke ondersteuning er momenteel te verkrijgen is. Zo zijn er nog enkele kortingsvouchers beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en innovatieprojecten. Maar ook voor oriënterende bedrijven is het mogelijk eerst eens laagdrempelig een workshop te volgen, een demonstratie-opstelling bij een fieldlab te bekijken of een kennismakingsgesprek met een expert aan te vragen. Regelmatig zullen er nieuwe mogelijkheden geboden worden aan maakbedrijven en technologische toeleveranciers die met het onderwerp aan de slag willen. Het programma SMITZH-3 duurt tot en met 2022.