Terug naar overzicht

€ 300.000,- voor Leidse startup Imuno vanuit UNIIQ

Proof-of-conceptfonds UNIIQ investeert samen met LEH (Libertatis Ergo Holding) in totaal € 300.000,- in de Leidse startup Imuno, die een nieuwe immunotherapie tegen kankertumoren ontwikkelt. Imuno richt zich op tumortypen waarvoor nu nog weinig effectieve geneesmiddelen beschikbaar zijn. Immunotherapie richt zich, in tegenstelling tot chemotherapie, niet rechtstreeks op de kankercellen, maar op het stimuleren van het immuunsysteem om de kanker op te ruimen. Het Leidse Imuno identificeert nieuwe ‘targets’, die enkel op tumoren voorkomen, en als herkenningspunt voor antistoffen fungeren. Met betere en meer targets worden immunotherapieën effectiever. De investering wordt gebruikt voor o.a. doorontwikkeling van hun model, identificatie van antigenen, teamuitbreiding en versterking van de IP-positie.

Imuno is een vroege-fase-startup die zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe immunotherapie-medicijnen tegen kanker. Daarbij richt Imuno zich op de ontdekking van nieuwe targets voor immunotherapie bij patiënten met solide tumoren, waarvoor weinig effectieve geneesmiddelen beschikbaar zijn. Een van de problemen met de behandeling van kanker is een gebrek aan goede ‘targets’, als het ware de herkenningspunten voor de medicijnen. Imuno wil dit veranderen door extra targets aan het behandelrepertoire toe te voegen.

Technologie van Imuno maakt specifieke therapieën mogelijk

Imuno legt zich toe op een bepaald type target, neo-epitopen genaamd. Deze targets komen enkel op tumoren voor waardoor het mogelijk is om specifieke therapieën te realiseren. De technologie van Imuno maakt het mogelijk om neo-epitopen te identificeren. Daardoor kunnen er specifieke antistoffen tegen ontwikkeld worden.

Machine learning om betere antistoffen te ontwikkelen

Imuno maakt gebruik van machine learning om de structuur van potentiële neo-epitopen in kaart te brengen. Daarmee wordt bepaald of deze geschikt zijn om antistoffen tegen te maken. Imuno gebruikt het machine-learning model om op basis van de genetische code van potentiële targets de 3D-structuur te bepalen, en vervolgens te beoordelen hoe geschikt de targets zijn om antistoffen tegen te ontwikkelen. De technologie is echter ook toepasbaar voor de ontwikkeling van nieuwe celtherapie en anti-kankervaccins.

Imuno werkt nauw samen met verschillende academische ziekenhuizen. Daarnaast zijn er sterke banden met Ocello en VitroScan. Via deze twee laatstgenoemde bedrijven kunnen ontwikkelde antistoffen snel in de (preklinische) praktijk getest worden. Het team bestaat uit een jonge en ambitieuze CEO (Jan-Jaap Verhoef) met ervaring in immuno-oncologie, een zeer ervaren CSO (Mark Throsby) en een succesvolle biotech serial entrepreneur (Leo Price). Daarnaast is het team omringd door diverse scientific advisors.

De investering zal gebruikt worden voor doorontwikkeling van het model, identificatie van antigenen, antistofontwikkeling-en validatie, teamuitbreiding, dierstudies, en versterking van de IP-positie.

Jan-Jaap Verhoef, CEO Imuno: “Imuno is zeer blij met het vertrouwen van UNIIQ in de propositie. De investering maakt het mogelijk om onze technologie verder te valideren, en het intellectueel eigendom verder uit te bouwen.”

Hans Dreijklufft, fondsmanager bij UNIIQ: “Het investeren in innovatieve nieuwe medicatie voor patiënten is voor UNIIQ een belangrijk doel. We zijn dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die Imuno kan gaan bieden en zijn trots om bij te kunnen dragen aan de vervolgstappen die het bedrijf in de komende periode gaat maken. Daarnaast is het voor ons goed om te zien dat de samenwerkingen binnen het Leidse ecosysteem van toegevoegde waarde zijn voor Imuno.”, aldus Hans Dreijklufft, Fondsmanager van UNIIQ.

Rob Mayfield, LEH: “We zijn erg blij dat Imuno ervoor gekozen heeft om deze startup in Leiden te ontwikkelen, met de steun van UNIIQ en LEH. We zijn ervan overtuigd dat Imuno’s technologie een bijdrage kan leveren op het gebied van kankerbehandeling, en we kijken ernaar uit om Imuno te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en validatie van de technologie.”