Terug naar overzicht

22 projectconsortia melden zich voor tweede ronde Energie & Klimaat-3

In totaal 22 projectconsortia, gevormd door mkb’ers, fieldlabs en ketenpartners uit de regio dienden afgelopen maand een voucheraanvraag in bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Er werd voor meer dan een miljoen subsidie aangevraagd. Aanvragen kon alleen door gezamenlijk een gedegen projectplan in te dienen. 12 consortia zijn inmiddels uitgenodigd om te komen pitchen. Een voucher biedt bedrijven (financiële) ondersteuning om een innovatie te testen. Dit kan in de vorm van een toepassingsstudie, fieldlabtesting of real-life-testing. Bedrijven vergroten hiermee hun kans op succesvolle marktimplementatie.

Het innovatieprogramma Energie & Klimaat stimuleert verschillende partijen uit de keten samen te werken op thema’s die voor de regio belangrijk zijn: verduurzaming van de gebouwde omgeving, grootschalige opwek en opslag van energie, elektrificatie van de industrie en circulaire grondstoffen in de industrie. Fieldlabs spelen een belangrijke rol in het borgen van de kennis en ervaring die in de projecten wordt opgedaan.

EK vouchers 3 tranche 2

De opbrengst: van veilig waterstofvervoer tot automatisch gescheiden textielafval

De meeste projectplannen kwamen binnen op het thema gebouwde omgeving en zijn gericht op fieldlabtesting. Ook zaten er diverse mooie plannen tussen voor toepassingsstudies en real-life-testing. Voorbeelden van innovaties die werden ingediend zijn: drijvende energie-opwek van wind-, zon- en golfenergie; slimme aansturing van warmtepompen en buffers; duurzame lichtgewicht bouwmaterialen zoals hennep; en automatisering van het scheiden van textielafval.

Matthijs Damm, projectmedewerker Energie & Klimaat: “Een project dat mogelijk grote impact kan hebben, is dat van Voyex. Zij ontwikkelen een Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC). Daarmee is het mogelijk om waterstof over grote afstanden en in grote hoeveelheden veilig te transporteren. Dit is een uitdaging die voor het Rotterdamse havengebied cruciaal is om een sleutelrol te spelen in de waterstofeconomie van Europa.”

Vervolg programma Energie & Klimaat

Op 2 november staan de pitches gepland. Matthijs: “Bij de pitches gaan we een stuk dieper in op de casus om haalbaarheid en waarde te toetsen. De eerste beoordeling is een instrument om op hoofdcriteria van een grote groep een eerste selectie te maken. Bij de pitch is het belangrijk dat er vertrouwen ontstaat in het voorstel en de uitvoerbaarheid en ontwikkeling van de innovatie.” Uiterlijk 1 december maken we bekend welke projecten er daadwerkelijk een voucher toegekend krijgen en deze ronde van start gaan. Er is € 325.000,- beschikbaar voor deze voucherronde.

Bedrijven die deze ronde gemist hebben en interesse hebben in het programma, kunnen begin volgend jaar weer indienen. Houd de programmapagina in de gaten voor de nieuwe planning. We proberen de derde ronde al ruim voor het einde van dit jaar open te zetten.

Waarom we hieraan werken

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling door belangrijke thema’s voor de regio te benoemen en bedrijven uit te nodigen hier oplossingen voor aan te dragen. Als onderdeel van het programma wordt meerdere malen per jaar een voucherregeling geopend. Dit is de tweede voucherronde van de derde fase van het programma. Projecten kunnen in verschillende rondes en fases van het programma opnieuw indienen. Het is ons doel kansrijke innovaties een stukje dichter bij de markt te brengen. Bij afronding van het project denken we met ieder consortium mee over logische vervolgstappen. Dit kunnen bijvoorbeeld Europese subsidiefondsen zijn of deelname aan een Investor Readiness Programma.

Meer weten?

Meer informatie over het programma is hier te vinden. In dit projectenoverzicht is te zien welke projecten reeds een voucher ontvingen. Vragen kun je stellen aan Matthijs.

Matthijs Damm

Matthijs Damm

Business Developer Innoveren