Terug naar overzicht

200 belangrijkste spelers Zuid-Holland komen samen voor Next Economy

Zuid-Holland is hard onderweg naar een nieuwe economie. Van een fossiele grondstoffen en lineaire bedrijfsmodellen gaan we naar een economie die schoner, slimmer, gezonder en inclusiever is. Die eindbestemming bereiken we alleen samen. Daarom kwamen vanavond 200 van de belangrijkste spelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in Zuid-Holland bij elkaar. Dit jaarlijkse regio-evenement – het Diner – vond op 18 november plaats in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, op uitnodiging van Commissaris van de Koning Jaap Smit, burgemeester Ahmed Aboutaleb, waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes, EBZ-voorzitter Jan Kees de Jager en Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter.

Zuid-Holland sleutelspeler bij vernieuwing economie

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland slagen er steeds beter in om gezamenlijk te bouwen aan een concurrerende regio in de nieuwe economie constateerde Jan Kees de Jager. “Een regio die Nederland en Europa op sleeptouw neemt. Een regio vooral waar mensen en bedrijven zich graag vestigen omdat het hier goed toeven is – een regio waar de luchtkwaliteit hoog is, waar het afval van de één de grondstof is voor de ander. Een digitale samenleving waar het internet voor iedereen veilig en toegankelijk is. En regio waar we ziektes voorkomen in plaats van genezen dankzij gezonde voeding en slimme diagnoses.”

EBZ-voorzitter Jan Kees de Jager: investeer in het vestigingsklimaat

De Jager riep de aanwezige regiospelers en nationale en Europese vertegenwoordigers op om mee te bliiven doen en zichtbaar te zijn: “Het vestigingsklimaat staat onder druk en daar maak ik me zorgen over. Om op koers te blijven en snelheid te maken is dus actie nodig. Dat begint met erkenning van- en waardering voor de cruciale rol van het bedrijfsleven bij de transitie. Een helder en consistent beleid zorgt voor rust en een stevige basis. Het kabinet wil gaan investeringen in het vestigingsklimaat: onderzoek, infrastructuur en talent. De urgentie daarvan kunnen we niet stevig genoeg onderstrepen.”

Architecte Francine Houben: verlies de mens niet uit het oog

Dat de transitie naar de Next Economy niet louter een technocratische exercitie kan zijn, maar ook aandacht moet blijven houden voor de mens, bepleitte architecte Francine Houben. Zij nam Rotterdam-Zuid en de Rotterdamse haven als ultiem voorbeeld van de grote opgaven waar we in Zuid-Holland voor staan. “Als we de transitie óók in Rotterdam-Zuid voor elkaar krijgen, dan zijn we geslaagd. Het is belangrijk dat we sámen, met álle Zuid-Hollanders, bij die toekomst aankomen.”

Ecosystemen in de regio versterken

InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland spannen zich samen met partners in om ecosystemen en clusters in onze regio te versterken en de internationale aantrekkingskracht van onze regio te verbeteren. En met succes: investeerders weten steeds beter hun weg naar Zuid-Holland te vinden. In 2018 vonden voor het eerst de meeste venture-capitaldeals van Nederland in onze regio. Recente successen zijn de aangekondigde komst van Black Bear Carbon naar Rotterdam en de investeringen van DSM in de Biotech Campus Delft. Beide bedrijven lichtten tijdens Het Diner hun investeringen toe.

Nieuwsbrief