Terug naar overzicht

15 nieuwe projecten van start in Innovatieprogramma Energie & Klimaat

Van de 40 projectvoorstellen die vorige maand bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat binnenkwamen, ontvingen 15 projectconsortia goed nieuws. Zij ontvangen subsidie om komende maanden hun innovatie op het gebied van verduurzaming in de praktijk te toetsen. Tussen de innovaties zitten tot de verbeelding sprekende projecten zoals het hergebruiken van warmte uit afvalwater in een bestaande benedenwoning in Den Haag en een uniek laadtegelsysteem voor e-bikes en -scooters. Andere innovaties zijn wellicht wat moeilijker voor te stellen zoals een miniversie van een versnellende bioreactor of een membraanloze waterstofelektrolyzer, maar doen niet onder voor hun impact op het milieu. Alle lopende projecten staan nu online.

energie en klimaat projecten

Zuid-Holland wil dé proeftuin zijn voor Nederland en Europa om innovatie op energie en klimaat te versnellen. De provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter werken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat samen aan die doelstelling. Enerzijds door de positionering en profilering van bestaande fieldlabs te versterken, anderzijds door het mkb te stimuleren gebruik te maken van de infrastructuur die onze regio rijk is. 

Jasper van Loenhout, programmamanager van Energie & Klimaat: “De beoordeling was deze ronde een stuk lastiger dan de vorige keren. De hoeveelheid aanvragen was enorm en de kwaliteit lag heel hoog. We hebben gezocht naar een goede balans om het beschikbare budget over de verschillende thema’s te spreiden. Dat leidde soms tot moeilijke keuzes. We hebben daarbij gekozen voor de oplossingen die het best scoorden op impact en schaalbaarheid.”

De gekozen programmathema’s – en dus alle innovatieprojecten – sluiten specifiek aan bij de uitdagingen in onze regio. Zo is er aandacht voor het Haven Industrieel Complex, de dicht verstedelijkte gebieden maar ook bijvoorbeeld hoe bio-reststromen uit het Westland omgezet kunnen worden in nieuwe waardevolle producten.

Projectenoverzicht

Voor een ieder die benieuwd is naar de projecten, is er op de programmapagina een overzicht gemaakt van de zojuist gestarte, lopende en afgeronde projecten. Van ieder project worden kort de uitdaging, oplossing, betrokken partners en een contactpersoon vermeld. 

Verreweg de meeste projecten starten op het thema gebouwde omgeving. Zo zijn er meerdere projecten die bijdragen aan de doelstelling om Nederlandse huishoudens van het gas af te krijgen. Volledig elektrische cv-ketels, warmte uit afvalwater en afgeschreven deelscooteraccu’s die kunnen worden hergebruikt om energie van huishoudens op te slaan.

Eén van de projecten die bijdraagt aan het thema industrie circulair is het testen van een prefab module binnenwand die bestaat uit zeewier, circulaire losmaakbare lijm, een vurenhouten frame en een biobased isolatiemateriaal. Er wordt nu nog gebouwd met synthetische gipsplaten, een restproduct van kolengestookte energiecentrales. Dit is in de toekomst niet meer denkbaar. 

Een project dat gestart is op het thema grootschalige opwek en opslag is bijvoorbeeld een toepassingsonderzoek naar een hightech vliegwiel voor efficiëntere energieopslag in het fieldlab FLIE. Het vliegwiel kan mogelijk pieken en dalen in de industrie opvangen. Door overdag (overschotten aan) hernieuwbare energie op te slaan voor gebruik in de avond, hoeft er ‘s avonds geen/minder energie opgewekt te worden uit niet-hernieuwbare bronnen.

Het meeste geld is beschikbaar gesteld aan een veelbelovend project op het thema Power2X. VSPARTICLE heeft een nieuw productieproces ontwikkeld waarmee nanodeeltjes met één druk op de knop gemaakt en bevestigd kunnen worden op elektrokatalytische membranen om waterstof te maken. Dit zou betekenen dat het productieproces van waterstof goedkoper, duurzamer en beter kan. Met een dergelijk innovatie kan onze regio zich profileren als koploper in deze waterstoftechnologie en ervoor zorgen dat de Nederlandse maakindustrie een belangrijke rol krijgt in de nieuwe waterstofeconomie.

Vervolg programma Energie & Klimaat

Met de selectie van deze 15 projecten, is de in totaal € 1,6 miljoen door de provincie beschikbaar gestelde subsidie vergeven. Vanuit het programma wordt regelmatig middels story’s inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in de projecten worden behaald en wat er tot op heden getest en geleerd is. Daarnaast vervullen de fieldlabs een belangrijke rol in de borging en uitwisseling van de opgebouwde kennis op projectniveau. Tegen het einde van dit jaar zullen de meeste projecten afgerond zijn.

Van Loenhout: “We zijn nu druk bezig om de financiering van een volgende ronde van het innovatieprogramma rond te krijgen. Het kan net als bij het innovatieprogramma ZorgTech zijn dat er een vervolgronde komt die zich specifiek richt op één thema. Afvallers en andere geïnteresseerden kunnen het beste de programmasite in de gaten houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.”

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Meer informatie over het programma is hier te vinden.

Neem gerust contact met ons op.