Terug naar overzicht

10 miljoen euro voor innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven

52 Zuid-Hollandse MKB-bedrijven hebben samen bijna € 10 mln. subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee kunnen de bedrijven innovatieve onderzoeksprojecten beginnen naar nieuwe producten, toepassingen en diensten voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, slimme logistiek of voedselveiligheid.

10 miljoen euro voor innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven-980x450

De subsidie is bedoeld om innovaties daadwerkelijk of verder naar de markt te brengen. Het gaat om samenwerkingsprojecten van twee of meer mkb-ondernemingen. Zij konden samen maximaal 350.000 euro subsidie tegemoet zien. De meeste bedrijven die subsidie kregen, komen uit Rotterdam en Delft. Alle topsectoren zijn vertegenwoordigd in de lijst met gehonoreerde projecten maar bijna de helft is actief in de sector High Tech Systemen & Materialen en ICT. Deze projecten richten zich onder meer op robotica, nanotechnologie en Big Data (zie voor een uitgebreider overzicht van de bedrijven en hun herkomst bijgevoegd documenten).

Van geprinte prothese tot onderwaterdrone

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra reikte in bedrijvencentrum voor starters Yes! Delft de subsidie symbolisch uit aan vertegenwoordigers van drie samenwerkingsprojecten. Bijvoorbeeld aan Gyromotics (Delft) en Leapfrog (Alphen a/d Rijn), bedrijven die werken aan een onderbeenprothese die dankzij 3D-printing volledig gepersonaliseerd kan worden. Ook maakte Bom-Lemstra kennis met de Delftse bedrijven Nowi en Qualinks die werken aan een GPS-sensoren zonder batterij en die hun energie halen uit gsm- en WiFi-netwerken. Het derde project was van Van Dijk Aquatic Technologies en Indymo uit Delft. Zij ontwikkelen onderwaterdrones voor onderzoek naar bijvoorbeeld waterkwaliteit en de toestand van sluizen.

200 projecten: € 15 mln.

Dit jaar ontvingen in totaal 250 Zuid-Hollandse bedrijven subsidie uit de zogeheten MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT), een regeling waarbij ministerie en provincie sinds 2015 samen optrekken. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsstudies of R&D-samenwerkingsprojecten. In 2015 en 2016 werden er al honderden Zuid-Hollandse bedrijven een stap verder geholpen met meer dan € 15 mln. subsidie (goed voor in totaal 200 projecten). In 2017 was in totaal bijna € 13 mln. subsidie beschikbaar, en konden meer innovatieve projecten worden gehonoreerd dan in voorgaande jaren: 185 tegenover 97 vorig jaar. De Provincie Zuid-Holland koos ervoor om extra middelen voor innovatief MKB beschikbaar te stellen zodat de Zuid-Hollandse economie kan concurreren met andere regio’s in Europa en de wereld.

Business Developers van InnovationQuarter ondersteunden ondernemers met het uitwerken van projectvoorstellen en/of het vinden van partners.

Bekijk via de link hieronder de video over Sense Glove, een van de projecten die een haalbaarheidssubsidie ontving.Nieuwsbrief