Dit doen wij Wij brengen de juiste mensen samen om innovatie te versnellen.

Samenwerking versnelt innovatie. Wij werken hiertoe aan structuurversterkende programma’s, het realiseren van open innovatie-faciliteiten, het vormen van clusters gericht op cross-sectorale innovaties en aan het samenbrengen van innovatieve ondernemers in consortia gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en markten. Met als doel de innovatiekracht van de regio te versterken.

Kansen signaleren

Samenwerken biedt kansen voor groei en vernieuwing en creëert onderscheidend vermogen. Innovaties ontstaan vaak vanuit verrassende combinaties van technologieën, sectoren of partijen. Wij kijken naar kansen binnen sectoren en over sectoren heen. Wij signaleren kansrijke maatschappelijke thema’s, innovatieve ontwikkelingen en marktbehoeften en vertalen dat naar nieuwe business mogelijkheden.

Verbinden voor innovatie

Het vormgeven van samenwerkingsverbanden voor innovaties is niet eenvoudig, dat geldt zeker voor samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een onafhankelijke positie verbinden wij deze partijen in consortia en door clustervorming om zo innovaties sneller naar de markt te kunnen brengen. Wij helpen onder meer bij het initiëren van een gezamenlijk innovatieproject en het daadwerkelijk realiseren van de business case.

Samen Realiseren

Wij helpen bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen tot succesvolle marktintroducties. Dit doen wij samen met ondernemers, kennisinstellingen en overheden met als doel nieuwe business en werkgelegenheid te creëren. Van de uitvoering van het business plan tot de opzet van een open innovatie proeftuin: wij helpen totdat het innovatieproject staat. Daarna verdwijnen wij achter de schermen en trekken de betrokken partijen de kar zelf.

Waar zijn we mee bezig Zo veel ontwikkelingen en ideeën die we graag met u delen